Registrace v knihovně

DOSPĚLÝ ČTENÁŘ


Uživatelem knihovny se může stát každá osoba usazená v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem.

K registraci potřebujete:

Svým podpisem dáváte souhlas se seznámením se s knihovním řádem a zavazujete se jej dodržovat.

Přihlášku prosím vyplňte osobně v knihovně.

DĚTSKÝ ČTENÁŘ (do 15 let)


Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let po souhlasu a podpisu přihlášky zákonným zástupcem.

K registraci potřebujete:

  • vyplněnou přihlášku, podepsanou zákonným zástupcem (který předloží občanský průkaz)
  • peníze na zaplacení ročního registračního poplatku

Svým podpisem dáváte souhlas se seznámením se s knihovním řádem a zavazujete se jej dodržovat.

Přihlášku prosím vyplňte osobně v knihovně.


BOOKSTART

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE


V on-line katalogu naleznete všechny knihy, které knihovna nabízí k vypůjčení:

Co všechno si můžete půjčit a jaké jsou pravidla výpůjček zjistíte zde:

Kde najdu v knihovně knihu, kterou hledám?