Registrace v knihovně

DOSPĚLÝ ČTENÁŘ


Uživatelem knihovny se může stát každá osoba usazená v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem.

K registraci potřebujete:

Svým podpisem dáváte souhlas se seznámením se s knihovním řádem a zavazujete se jej dodržovat. Čtenářky průkaz čtenář obdrží při další návštěvě knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a je aktivní 1 rok. Poté je nutno zaplacením registraci znovu obnovit.

Přihlášku můžete vyplnit osobně v knihovně nebo on-line (předregistrace).

DĚTSKÝ ČTENÁŘ (do 15 let)


Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let po souhlasu a podpisu přihlášky zákonným zástupcem.

K registraci potřebujete:

 • vyplněnou přihlášku, podepsanou zákonným zástupcem (který předloží občanský průkaz)
 • peníze na zaplacení ročního registračního poplatku

Svým podpisem dáváte souhlas se seznámením se s knihovním řádem a zavazujete se jej dodržovat. Čtenářky průkaz čtenář obdrží při další návštěvě knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a je aktivní 1 rok. Poté je nutno zaplacením registraci znovu obnovit.

Přihlášku můžete vyplnit osobně v knihovně nebo on-line (předregistrace).


Děti mohou získat registraci do knihovny zdarma (na určité období) v rámci následujících projektů:


PROČ SE REGISTROVAT?

S registrací můžete využívat všechny služby knihovny:

 • absenční výpůjčky knih, časopisů, audioknih, deskových her, tématických kufříků a kouzelného čtení
 • vypůjčení tabletu
 • stahování e-knih z online katalogu
 • využití čtenářského konta
 • objednávka knih z jiných knihoven
 • využít zdarma připojení k internetu
 • navštěvovat kulturní a vzdělávací akce


Bez registrace můžete využívat:

 • trávit volný čas v knihovně
 • knihy aj. si prohlížet pouze v knihovně
 • připojení na internet pouze na 30 min.
 • navštěvovat kulturní a vzdělávací akce

V on-line katalogu naleznete všechny knihy, které knihovna nabízí k vypůjčení:

Co všechno si můžete půjčit a jaké jsou pravidla výpůjček zjistíte zde: