Knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka je projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, který je zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti u prvňáčků. Navazuje na předchozí projekt Bookstart pro nejmenší děti (0-6 let).

Cílem projektu je:

  • Rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházk.

Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Knihovna v období od září do května připraví pro prvňáčky knihovnické lekce, kde se seznámí s knihovnou a které vedou k rozvoji zájmu o četbu. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která je napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Tuto knihu děti dostanou v červnu v rámci slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře.