Ceník

Ceník

Od května 2021 je možná platba kartou na dospělém oddělení!

čl. I

Zápisné včetně poplatku za první registrační období a každé další prodloužení o jeden rok

pro čtenáře věku alespoň 15 let..................................................................................................................100 Kč

pro čtenáře věku do 15 let, studenti do 26 let (nutno se prokázat).........................................................50 Kč

důchodci nad 60 let, ZTP a ZTP/P................................................................................................................70 Kč

pro čtenáře nad 80 let.............................................................................................................................ZDARMA

právnické osoby (organizace).....................................................................................................................200 Kč

jednorázová registrace..................................................................................................................................20 Kč

děti do 6 let v rámci projektu Bookstart................................................................................................ZDARMA

čl. II

Vratné zálohy

záloha při jednorázové registraci................................................................................................................100 Kč

čl. III

Duplikát čtenářského průkazu a poškození čárového kódu

duplikát průkazu nebo poškození čárového kódu.....................................................................................20 Kč

čl. IV

Tiskové rozmnoženiny

za ČB kopii textu jedné strany A4...................................................................................................................2 Kč

za ČB kopii oboustrannou A4..........................................................................................................................4 Kč

za ČB tisk jedné strany A4 z internetu a jiné.................................................................................................2 Kč

čl. V

Rezervování knihovní jednotky

za rezervování knihovní jednotky...................................................................................................................0 Kč

za zaslání vyrozumění o splnění rezervace e-mailem nebo SMS..............................................................0 Kč

čl. VI

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky................................................80 Kč

čl. VII

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách

náhrada ztracené nebo zničené a dále neupotřebitelné knihovní jednotky (knihy, e-čtečky, deskové hry a jiné)..............................................................................................................................pořizovací cena + 100 Kč

náhrada ztraceného nebo zničeného (dále neupotřebitelného) časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku........................................................................pořizovací cena + 50 Kč

náhrada knihovnického a knihařského zpracování výrazně poškozené knihovní jednotky (čl. 55)....................................................................................................................................................................120 Kč

náhrada oprav elektronického zařízení způsobené nedovolenou manipulací....................................................................................................dle skutečných nákladů na opravu

čl. VIII

Zpozdné

za každou knihovní jednotku a provozní den.................................................................................................1 Kč

čl. IX.

Upomínky a soudní vymáhání dluhu

předžalobní výzva odeslaná doporučeně v ČR........................................................................................100 Kč

předžalobní výzva odeslaná doporučeně mimo ČR.................................................................................150 Kč

smluvní pokuta za podání žaloby............................................................................................................2000 Kč

čl. X

Ostatní

3D tisk......................................................................................................................................................0,70 Kč/1g

obalováníknih

A6........................................................................................................................................................................2 Kč

A5........................................................................................................................................................................4 Kč

A4.........................................................................................................................................................................7 Kč

A3.......................................................................................................................................................................13 Kč

Pronájem Idealabu................................................................................................................................1 h./250 Kč 

čl. XI.

Používání internetu

registrovaní čtenáři...........................................................................................................................................0 Kč

neregistrovaní čtenáři.................................................................................30 min./0 Kč každá další min./1 Kč