Pasování prvňáčku na čtenáře

Jedná se o slavnostní akt, kdy jsou prvňáčci základních škol pasováni na čtenáře

Nejdříve však musí splnit úkol, který spočívá v přečtení krátkého úryvku před obecenstvem (rodiči) a poté složit slib Rytíře řádu čtenářského. To vše probíhá za přítomnosti Krále a Královny z Písmenkového království.

Poté prvňáčci dostanou čtenářský průkaz do knihovny na rok zdarma a knihu z projektu Knížka pro prvňáčka, vydanou speciálně k tomuto účelu. Pak jsou děti provedeny po celé knihovně. Pro mnohé je to vůbec první návštěva knihovny.

Tato akce je určena pro zapojené základní školy ve Frenštátě pod Radhoštěm a pro rodinné příslušníky pasovaných prvňáčků. Probíhá vždy v červnu v malém sále kulturního domu.