Školní rok 2023/2024

ZIMNÍ SEMESTR

Řádný kurz: Život s energií

"Kurz posluchače seznámí s různými zdroji energií včetně principů jejich využívání. Ať už jde o fosilní paliva, energie vody a větru, energie biomasy, energie slunce, ale i jaderné energie..."

Začátek kurzu: 26. září 2023

Délka: 6 přednášek (26. září, 10. října, 24. října, 7. listopadu, 21. listopadu, 5. prosince)

Čas a místo: 9.00 - 10.30 hodin, Dr. Parmy 254 (malý sál DK)

Kurzovné: 400 Kč

Závěrečný seminář: 

Přístup na portál: https://e-senior.czu.cz/


LETNÍ SEMESTR

Řádný kurz: Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě
České dějiny neměly jen Karla IV. nebo Jana Žižku, ale také prosté, obyčejné lidi. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost.

Začátek kurzu: 30. ledna 2024

Délka: 6 přednášek 

Čas a místo: 9.00 - 10.30 hodin, Dr. Parmy 254 (malý sál DK)

Kurzovné: 400 Kč

Závěrečný seminář: 9. dubna 2024

Přístup na portál: https://e-senior.czu.cz/