Virtuální univerzita třetího věku

Chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti?

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce univerzity 3. věku. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni a kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. Městská knihovna Frenštát p. R. působí od září 201jako konzultační střediskČZU v Praze pro účely Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V).

Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu budete sledovat přednášku přenosem z PC na plátno. Kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia - studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavnostní promoci v aule ČZU v Praze "Osvědčení o absolvování" Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o další studium, může pokračovat ve svém KS dalšími zvolenými tématy.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEK na školní rok 2023/2024 sledujte ZDE.

Noví zájemcse mohou přihlašovat ke studiu vždy na začátku nového semestru, to je během ZÁŘÍ a LEDNA!

Základní informace o studiu VU3V

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta. Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu za semestr.

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • se statutem důchodce

 • invalidní důchodci bez rozdílu věku

Povinnosti studenta:

 • řádné vyplnění přihlášky (dostupná v knihovně)

 • uhrazení studijního poplatku 400 Kč/ kurz (na úvodní videopřednášce)

 • min. 80% účast na společné výuce

 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Průběh semestru

 • Časová náročnost cca 1,5 hodiny.

 • 1 x za 14 dní probíhá společná výuka v konzultačním středisku, výukové materiály
  ke kurzu jsou studentům kdykoli přístupné přes internet.

 • Účastníci sledují videopřednášku v kolektivu (studovna knihovny) přenosem z internetu na plátno.

 • Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu).

 • Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (sylabus, přepsaná přednáška). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky odevzdané v knihovně.

 • Časový prostor následujících 14 dnů může každý senior využít samostatně k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu).

 • Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

 • 1 semestr odpovídá 1 řádnému kurzu (6 videopřednášek)

Kolik kurzů musíte absolvovat?

Zpravidla probíhají dva kurzy za rok - jeden v zimním semestru a jeden v letním semestru. Platí se za každý kurz, na který se přihlásíte. Pokud absolvujete 6 kurzů, dostanete "Osvědčení o absolvování" VU3V. Můžete ale absolvovat kolik kurzů chcete, stejně tak se můžete kdykoliv odhlásit a dostanete pouze pamětní list za dokončené kurzy.

Témata kurzů:

Čínská medicína ve vaší zahrádce, Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale, Dějiny oděvní kultury, Barokní architektura, Umění renesance v Itálii, České dějiny, Genealogie, Myslivost, Lesnictví, Pěstování léčivých hub, Včelařství, Hudební nástroje, Etika, Evropské kulturní hodnoty, Kouzelná geometrie, Lidské zdraví, Život s energií, Cestování, Gian Lorenzo Bernini - genius evropského Baroka, Klenoty barokního sochařství v českých zemích, Rituály evropských královských rodů, Křesťanská ikonografie a hagiografie, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Mistři evropského barokního malířství 17. století...

Informační technologie, Evropská unie, Astronomie, Potraviny a Osobní finance - ZDARMA (k individuálnímu studiu i mimo semestr)

Konzultační středisko: Městská knihovna Frenštát p. R.

 • Tutor: Bc. Michaela Šostková
 • Kontakt: michaela.sostkova(@)mufrenstat.cz, tel: 727 878 486
 • Informace také na www.e-senior.cz