Statistiky

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Knihovní fond 70 621 67 571 68 995 64 819 65 479 59 853
Knih 50 780 31 100 29 000 31 000 44 138 57 284
Periodik 99 96 72 70 66 67
Audioknih 0 0 0 6 12 39
E-knih 0 0 0 0 2 381 2 729
Her 0 22 30 31 54 60
Novinek 1 932 1 579 1 750 1 377 1 802 1 850
Čtenářů 1 867 2 034 2 074 2 127 2 160 1 963
Čtenářů do 15 let 533 624 684 724 664 576
Výpujček 137 956 120 248 112 456 85 859 97 509 101 530
Návštěv 41 842 44 371 44 456 42 459 54 273 48 052
Akcí 65 97 115 111 49 244

 

Základní statistické údaje za rok 2017
 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017: 59 853

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 57 284

Počet titulů odebíraných periodik: 67

Počet exemplářů deskových her: 60

Počet novinek za rok 2017: 1 850

Počet čtenářů: 1 963

  • z toho čtenáři do 15 let: 576

 

Počet výpůjček za rok 2017: 101 530

Počet návštěv v roce 2017: 48 052

Počet akcí během roku: 244

 

Základní statistické údaje za rok 2016

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016: 65 479

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 44 138

Počet titulů odebíraných periodik: 66

Počet exemplářů deskových her: 54

Počet novinek za rok 2016: 1 802

Počet čtenářů: 2 160

  • z toho čtenáři do 15 let: 664

 

Počet výpůjček za rok 2016: 97 509

Počet návštěv v roce 2016: 54 273

Počet akcí během roku: 49

 

Základní statistické údaje za rok 2015

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015: 64 819

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 31 000

Počet titulů odebíraných periodik: 70

Počet exemplářů deskových her: 31

Počet novinek za rok 2015: 1 377

Počet čtenářů: 2 127

  • z toho čtenáři do 15 let: 724

 

Počet výpůjček za rok 2015: 85 859

Počet návštěv v roce 2015: 42 459

Počet akcí během roku: 111

 

Základní statistické údaje za rok 2014

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014: 68 995

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 29 000

Počet titulů odebíraných periodik: 72

Počet exemplářů deskových her: 30

Počet novinek za rok 2014: 1 750

Počet čtenářů: 2 074

  • z toho čtenáři do 15 let: 684

 

Počet výpůjček za rok 2014: 112 456

Počet návštěv v roce 2014: 44 456

Počet akcí během roku: 115

 

 

Základní statistické údaje za rok 2013

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013: 67 571

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 31 100

Počet titulů odebíraných periodik: 96

Počet exemplářů deskových her: 22

Počet novinek za rok 2013: 1 579

Počet čtenářů: 2 034

  • z toho čtenáři do 15 let: 624

 

Počet výpůjček za rok 2013: 120 248

Počet návštěv v roce 2013: 44 371

Počet akcí během roku: 97

 

 

Základní statistické údaje za rok 2012

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2012: 70 621

Počet novinek za rok 2012: 1 932

Počet čtenářů: 1 967

  • z  toho čtenáři do 15 let: 533

 

Počet výpůjček za rok 2012: 137 956

Počet návštěv v roce 2012: 41 842

Počet akcí během roku 2012: 65