Statistiky

  Knihovní fond Knih v půjčovně
Periodik
Audio knih
E-knih

Her

Novinek

Čtenářů
Čtenářů do 15 let
Výpůjček

Návštěv

Akcí
2012 70 621 50 780 99 0 0 0 1 932 1 867 533 137 956 41 842 65
2013 67 571 31 100 96 0 0 22 1 579 2 034 624 120 248 44 371 97
2014 68 995 29 000 72 0 0 30 1 750 2 074 684 112 456 44 456 115
2015 64 819 31 000 70 6 0 31 1 377 2 127 724 85 859 42 459 111
2016 65 479 44 138 66 12 2 381 54 1 802 2 160 664 97 509 54 273 49
2017 59 853 57 284 67 39 2 729 60 1 850 1 963 576 101 530 48 052 244
2018 56 249 38 026 87 43 5 357 70 1 559 1 944 590 89 425 54 403 261

 

Základní statistické údaje za rok 2018
 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018: 56 249

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 38 026

Počet titulů odebíraných periodik: 87

Počet exemplářů deskových her: 70

Počet novinek za rok 2018: 1 559

Počet čtenářů: 1 944

  • z toho čtenáři do 15 let: 590

 

Počet výpůjček za rok 2018: 89 425

Počet návštěv v roce 2018: 54 403

Počet akcí během roku: 261

 

Základní statistické údaje za rok 2017
 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017: 59 853

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 57 284

Počet titulů odebíraných periodik: 67

Počet exemplářů deskových her: 60

Počet novinek za rok 2017: 1 850

Počet čtenářů: 1 963

  • z toho čtenáři do 15 let: 576

 

Počet výpůjček za rok 2017: 101 530

Počet návštěv v roce 2017: 48 052

Počet akcí během roku: 244

 

Základní statistické údaje za rok 2016

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016: 65 479

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 44 138

Počet titulů odebíraných periodik: 66

Počet exemplářů deskových her: 54

Počet novinek za rok 2016: 1 802

Počet čtenářů: 2 160

  • z toho čtenáři do 15 let: 664

 

Počet výpůjček za rok 2016: 97 509

Počet návštěv v roce 2016: 54 273

Počet akcí během roku: 49

 

Základní statistické údaje za rok 2015

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015: 64 819

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 31 000

Počet titulů odebíraných periodik: 70

Počet exemplářů deskových her: 31

Počet novinek za rok 2015: 1 377

Počet čtenářů: 2 127

  • z toho čtenáři do 15 let: 724

 

Počet výpůjček za rok 2015: 85 859

Počet návštěv v roce 2015: 42 459

Počet akcí během roku: 111

 

Základní statistické údaje za rok 2014

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014: 68 995

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 29 000

Počet titulů odebíraných periodik: 72

Počet exemplářů deskových her: 30

Počet novinek za rok 2014: 1 750

Počet čtenářů: 2 074

  • z toho čtenáři do 15 let: 684

 

Počet výpůjček za rok 2014: 112 456

Počet návštěv v roce 2014: 44 456

Počet akcí během roku: 115

 

 

Základní statistické údaje za rok 2013

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013: 67 571

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 31 100

Počet titulů odebíraných periodik: 96

Počet exemplářů deskových her: 22

Počet novinek za rok 2013: 1 579

Počet čtenářů: 2 034

  • z toho čtenáři do 15 let: 624

 

Počet výpůjček za rok 2013: 120 248

Počet návštěv v roce 2013: 44 371

Počet akcí během roku: 97

 

 

Základní statistické údaje za rok 2012

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2012: 70 621

Počet novinek za rok 2012: 1 932

Počet čtenářů: 1 967

  • z  toho čtenáři do 15 let: 533

 

Počet výpůjček za rok 2012: 137 956

Počet návštěv v roce 2012: 41 842

Počet akcí během roku 2012: 65