Nabídka pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/2024

Nabízíme vám nový přehled vzdělávacích akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě p. R. připravila pro MATEŘSKÉ ŠKOLY. Nabídka je sestavena tak, aby měly jednotlivé MŠ prostor pro pravidelné měsíční návštěvy naší knihovny.

Každá lekce obsahuje vždy jednotně tematicky laděné činnosti: 

 • čtení z pohádkové knihy
 • povídání s aktivním zapojením dětí (kontaktní - přerušované čtení)
 • básničky
 • omalovánky a tvoření výrobku

Lekce jsou zpracovány se zřetelem na RVP, splňují současné požadavky na způsob vzdělávání.

Minimální délka besedy je 30 min. (popř. dle dohody).

Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA, v prostorách Městské knihovny ve Frenštátě p. R. Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

V případě požadavku sestavíme program "na míru".

Kontakty na lektora:

 • Bc. Martina Vroblová
 • e-mail: knihovna@mufrenstat.cz, martina.vroblova@mufrenstat.cz
 • kancelář: 727 878 486

PROGRAM:

ZÁŘÍ - Za kamarády do školky a do knihovny

 • povídání o knihovně, o letních měsících a o tom, kam všude jsme se o prázdninách podívali

ŘÍJEN - Barevný podzim

 • povídání o změně ročního období, o počasí, o oblékání, o zvířátkách a barvách v přírodě

LISTOPAD - Jak se zvířátka a děti připravují na zimu

 • povídání o přípravách zvířátek na zimu, o tvoření zásob, pelíšků, o hrách a hraní si

PROSINEC - Těšíme se na Vánoce

 • povídání o Vánocích, dárcích a obdarovávání

LEDEN - Zvířátka, děti a knížky v zimě

 • povídání o zimě, o zvířátkách v zimě, o sportování v zimě, o pravidlech sportu a her, sportovní pohádky

ÚNOR - Tradice kolem nás

 • povídání o masopustu – tradice, zvyky, pověsti, pohádky

BŘEZEN - Kamarádka knížka

 • povídání o vzniku knihy, listování novými knihami

DUBEN - Bezpečnost na silnici, v lese, na hřišti, ve školce a v knihovně

 • povídání o dopravních prostředcích, značkách, silničních a bezpečnostních pravidlech

KVĚTEN - Jaro kolem nás

 • povídání o přírodě – zvířátka, květiny a barvy kolem nás

ČERVEN - Cestujeme s knížkou

 • povídání o prázdninových cestách, o létě, letních sportech, letním čtení


Další témata:

Cestujeme s pohádkou

 • pohádky z různých zemí

Co dělám každý den

 • o denních činnostech

Čím vším můžu být

 • povídání o povoláních

Mluvící zvířátka 

 • pohádky, ve kterých zvířátka mluví

Moje město, má vlast

 • povídání o rodném městě, o bydlení

Neotesánek 

 • pravidla slušného chování - co je to?

Moje rodina a já 

 • povídání o rodině, rodičích, dětech, slušném chování

Roční období 

 • povídání a pohádky o ročních obdobích a významných dnech v roce

Sport

 • povídání o různých sportech a hrách, o pravidlech, o sportovním a nesportovním chování, sport v knížkách

Strašidla kolem nás 

 • strach a jeho vznik, překonávání strachu

Večerníček

 • knižní předlohy televizního Večerníčku

Z čeho se skládám já 

 • povídání o našem těle, o zdraví, nemocech, obraně a ochraně zdraví, o kamarádech s handicapem

Vesmír

 • povídání a pohádky o vesmíru a planetách

Z pohádky do pohádky

 • známé i méně známé pohádky

Země taky slaví svátek

 • povídání o světě kolem nás, o ročních obdobích, počasí, přírodě, ochraně přírody, třídění odpadu

Zvířátka a roční období

 • životní cyklus zvířátek a přírody 

Srpen 2023