Čtenářský klub pro starší

Nabídka pro 6. - 9. tř. ZŠ - ČTENÁŘSKÝ KLUB 2021/2022

Nabízíme nový přehled lekcí pro Čtenářský klub - Rozečti se v knihovně pro 2. stupeň ZŠ a víceletého gymnázia. Programy jsou založeny na vzájemné interakci a dialogu, používání metod kritického myšlení a dramatické výchovy. Cílem setkání je děti seznámit s knihou, spisovatelem nebo literárním tématem, knižním fondem knihovny. Hravou, nenásilnou formou se žáci (studenti) naučí nejen orientovat v knihovně, ale především pracovat s textem, knihou.

Lekce jsou zpracovány se zřetelem na RVP, splňují současné požadavky na způsob vzdělávání. Délka besedy je standardně 45 minut, není-li dohodnuto jinak. Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

V případě zájmu sestavíme program přímo "na míru".

Kontakty na lektora:

 • Bc. Martina Vroblová
 • e-mail: knihovna@mufrenstat.cz, martina.vroblova@mufrenstat.cz
 • kancelář: 727 878 486

Témata:

Svět pohádek, pověstí, bajek a legend

 • v tomto setkání si ukážeme rozdíl mezi pohádkou a legendou, pověstí a bajkou, pročteme si jejich ukázky a vysvětlíme si okolnosti jejich vzniku 

Svět fantasy a sci-fi příběhů

 • na základě ukázek knih se seznámíme s příběhy z jiných sfér

Válka v literatuře, literatury ve válce

 • průlet válečnou literaturou, ukázky textů, práce s texty

Láska v literatuře

 • ukázky knižních lásek ve všech možných podobách

Tématické worskhopy:

Co si odnesu z textu - literární batoh

 • pomocí metod kritického myšlení si rozdělíme text na různé části, najdeme důležité informace, odhadneme pokračování příběhu

Práce s texty - básně - Blackout Poetry

 • pracujeme s poezií, texty, rýmy ... ničíme staré, stavíme nové

Jak napsat referát

 • v průběhu setkání se děti seznámí s různými způsoby práce na tvorbě referátu, vysvětlíme se - jak začít, pokračovat a vytrvat. Zkusíme si jeden vytvořit.

Orientace v knihovně - informační lekce

 • setkání zaměřeno na seznámení se s prostředím knihovny, způsoby získávání knih, cestou knih od autora ke čtenáři, vysvětlení některých čtenářských zvyků - zlozvyků

Práce s knihou, knižním textem

Anna a Anna - Charlotte Indenová

Kam zmizela Anna? - Lenka Juráčková

Hledání ztraceného tatínka - Arnošt Goldflam

Princ mamánek - Jan Budař

Knihy Pavla Čecha

Polča - Guus Kuijer

Nové knihy v knihovně

Pohádky o malé tlusté víle - Jiří Dědeček

Voskovky - Drew Daywalt

Poslední červnové setkání - setkání naopak 

 • čtenáři si vzájemně představí své přečtené knihy - oblíbené - neoblíbené 

Srpen 2021