Školní rok 2021/2022

ZIMNÍ SEMESTR

Řádný kurz: EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY 

Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury, jejích kořenů a proměnách, kterými prochází.

Začátek kurzu: 27. září 2021

Délka: 6 přednášek (27. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12.)

Čas a místo: 9.00 - 10.30 hodin, MěK Frenštát p. R. (malý sál DK)

Kurzovné: 300 Kč

Závěrečný seminář:

Přístup na portál: https://e-senior.czu.cz/


LETNÍ SEMESTR

Řádný kurz: RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Začátek kurzu: 1. února 2022

Délka: 6 přednášek (1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4.)

Čas a místo: 9.00 - 10.30 hodin, MěK Frenštát p. R. (malý sál DK)

Kurzovné: 300 Kč

Závěrečný seminář: 7. 6. 2022 MěÚ Frenštát p. R.

Přístup na portál: https://e-senior.czu.cz/