Hlava XV.

Výjimky z knihovního řádu

čl. 61

(1) O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.

(2) Na poskytnutí výjimky není právní nárok.