Obecní knihovny

Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm plní už více než 40 let (od roku 1966) funkci střediskové knihovny pro obecní knihovny regionu. V roce 1966 patřilo do střediska Frenštát devět obcí regionu (Bordovice, Lichnov, Mniší, Mořkov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice a Ženklava). V současnosti zajišťuje profesionální nákup, knihovnické zpracování knih a odbornou metodickou pomoc pro 4 nejbližší obecní knihovny: Obecní knihovnu v Trojanovicích, Tiché, Bordovicích a Veřovicích. Tato spolupráce je ošetřena smlouvami "O knihovnických službách" mezi obcemi a městem Frenštát p. R. .
 
 

Obecní knihovna  - Trojanovice

 
Adresa: Trojanovice 210
 
Otevřeno: út, čt  12.30 - 16.30 h.
 
Počet obyvatel: 2 557 (k 31.12.2016)
 
 
 
Čtenářů
Čtenářů do 15 let Počet návštěv Návštěvy internetu
Výpůjček
Knižní fond Naučná literatura
Beletrie

Periodika
2014 89 42 633 13 1 672 6 813 1 629 5 184 6
2015 80 41 619 0 1 571 6 937 1 640 5 297 6
2016 66 28 601 0 1 548 7 062 1 664 5 398 6
2017 51 18 472 0 1 189 6 945 1 638 5 307 5
2018 59 21 398 0 1 396 7 126 1 655 5 471 6

 

Statistika za  rok 2018
 
Počet registrovaných čtenářů: 59 (z toho 21 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 398
Návštěvníci užívající internet v knihovně: 0  
 
Výpůjčky v roce 2018: 1 396
                                
Knižní fond celkem: 7 126 
z toho:
 • naučná literatura: 1 655
 • krásná literatura:  5 471
 • periodika: 6    
 
Statistika za  rok 2017
 
Počet registrovaných čtenářů: 51 (z toho 18 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 472
Návštěvníci užívající internet v knihovně: 0  
 
Výpůjčky v roce 2017: 1 189
                                
Knižní fond celkem: 6 945 
z toho:
 • naučná literatura: 1 638
 • krásná literatura:  5 307
 • periodika: 5     
 
Statistika za  rok 2016
 
Počet registrovaných čtenářů: 66 (z toho 28 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 601
Návštěvníci užívající internet v knihovně: 0  
 
Výpůjčky v roce 2016: 1 548
                                
Knižní fond celkem: 7 062 
z toho:
 • naučná literatura: 1 664
 • krásná literatura:  5 398
 • periodika: 6      
 
Statistika za  rok 2015
 
Počet registrovaných čtenářů: 80 (z toho 41 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 619
Návštěvníci užívající internet v knihovně: 0  
 
Výpůjčky v roce 2015: 1 571
                                
Knižní fond celkem: 6 937 
z toho:
 • naučná literatura: 1 640
 • krásná literatura:  5 297
 • periodika: 6      
 
Statistika za  rok 2014
 
Počet registrovaných čtenářů: 89 (z toho 42 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 633
Návštěvníci užívající internet v knihovně: 13  
 
Výpůjčky v roce 2014: 1 672
                                
Knižní fond celkem: 6 813 
z toho:
 • naučná literatura: 1 629
 • krásná literatura:  5 184
 • periodika: 6                                   
 
 
 

Obecní knihovna - Tichá

 
Adresa: Tichá 1
 
Otevřeno: úterý 12.00 - 17.00 h.
 
Počet obyvatel: 1 785 (k 31.12.2016)
 
 
 
Čtenářů
Čtenářů do 15 let Počet návštěv Návštěvy internetu
Výpůjček
Knižní fond Naučná literatura
Beletrie

Periodika
2014 107 40 1 239 78 3 374 4 318 1 107 3 211 7
2015 120 42 1 196 80 3 398 4 309 1 114 3 195 6
2016 132 46 894 20 3 321 4 392 1 119 3 273 0
2017 131 51 840 1 3 354 4 485 1 126 3 359 0
2018 98 24 646 65 2 746 4 430 1 106 3 324 5
 
 
Statistika za rok 2018
 
Počet registrovaných čtenářů: 98 (z toho 24 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny:  646
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 65
 
Výpůjčky v roce 2018: 2 746 
                         
Knižní fond: 4 430
z toho:
 • naučná literatura: 1 106
 • krásná literatura:  3 324
 • periodika: 5   
 
Statistika za rok 2017
 
Počet registrovaných čtenářů: 131 (z toho 51 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny:  840
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 1
 
Výpůjčky v roce 2017: 3 354  
                         
Knižní fond: 4 485
z toho:
 • naučná literatura: 1 126
 • krásná literatura:  3 359
 • periodika: 0    
 
Statistika za rok 2016
 
Počet registrovaných čtenářů: 132 (z toho 46 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny:  894
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 20
 
Výpůjčky v roce 2016: 3 321  
                         
Knižní fond: 4 392
z toho:
 • naučná literatura: 1 119
 • krásná literatura:  3 273
 • periodika: 0    
 
Statistika za rok 2015
 
Počet registrovaných čtenářů: 120 (z toho 42 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny:  1 196
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 80
 
Výpůjčky v roce 2015: 3 398   
                         
Knižní fond: 4 309
z toho:
 • naučná literatura: 1 114
 • krásná literatura:  3 195
 • periodika: 6              
 
Statistika za rok 2014
 
Počet registrovaných čtenářů: 107 (z toho 40 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny:  1 239
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 78
 
Výpůjčky v roce 2014: 3 374   
                         
Knižní fond: 4 318
z toho:
 • naučná literatura: 1 107
 • krásná literatura:  3 211
 • periodika: 7              
 
     
                     

Obecní knihovna - Bordovice

 
Adresa: Bordovice 130
 
Otevřeno: pondělí 14 - 17 h.
 
Počet obyvatel: 600 (k 31.12.2016)
 
 
Čtenářů
Čtenářů do 15 let Počet návštěv Návštěvy internetu
Výpůjček
Knižní fond Naučná literatura
Beletrie

Periodika
2014 32 4 496 0 4 648 2 929 544 2 385 6
2015 38 7 540 0 6 073 2 961 546 2 415 8
2016 33 6 461 0 5 360 2 927 541 2 386 8
2017 32 5 407 0 3 981 2 962 541 2 421 8
2018 33 7 463 0 4 025 2 847 530 2 317 8
 
 
Statistika za rok 2018
 
Počet registrovaných čtenářů: 33 (z toho 7 děti do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 463
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 0
  
Výpůjčky v roce 2018: 4 025
 
Knižní fond: 2 847
z toho:
 • naučná literatura:   530
 • krásná literatura: 2 317
 • periodika: 8
 
Statistika za rok 2017
 
Počet registrovaných čtenářů: 32 (z toho 5 děti do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 407
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 0
  
Výpůjčky v roce 2017: 3 981
 
Knižní fond: 2 962
z toho:
 • naučná literatura:   541
 • krásná literatura: 2 421
 • periodika: 8     
 
Statistika za rok 2016
 
Počet registrovaných čtenářů: 33 (z toho 6 děti do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 461
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 0
  
Výpůjčky v roce 2016: 5 360
 
Knižní fond: 2 927
z toho:
 • naučná literatura:   541
 • krásná literatura: 2 386
 • periodika: 8        
 
Statistika za rok 2015
 
Počet registrovaných čtenářů: 38 (z toho 7 děti do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 540
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 0
  
Výpůjčky v roce 2015: 6 073
 
Knižní fond: 2 961
z toho:
 • naučná literatura:   546
 • krásná literatura: 2 415
 • periodika: 8         
 
Statistika za rok 2014
 
Počet registrovaných čtenářů: 32 (z toho 4 děti do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 496
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 0
  
Výpůjčky v roce 2014: 4 648
 
Knižní fond: 2 929
z toho:
 • naučná literatura:   544
 • krásná literatura: 2 385
 • periodika: 6         
 
 
 

Obecní knihovna - Veřovice

 
Adresa: Veřovice 670
 
Otevřeno: pondělí 13 - 17 h.
                   čtvrtek  13 - 15 h.
 
Počet obyvatel: 1 964 (k 31.12.2016)
 
 
 
 
Čtenářů
Čtenářů do 15 let Počet návštěv Návštěvy internetu
Výpůjček
Knižní fond Naučná literatura
Beletrie

Periodika
2014 99 55 992 48 4 238 5 118 1 359 3 759 4
2015 93 52 721 44 3 447 5 223 1 373 3 850 4
2016 85 40 686 38 2 945 5 216 1 353 3 863 4
2017 96 45 797 39 2 681 5 217 1 317 3 900 3
2018 110 61 936 0 2 678 5 345 1 335 4 010 3

 

Statistika za rok 2018
 
Počet registrovaných čtenářů: 110 (z toho 61 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 936
Návštěvníci využívající internet v  knihovně: 0
 
Výpůjčky v roce 2018: 2 678
 
Knižní fond: 5 345
z toho:
 • naučná literatura: 1 335
 • krásná literatura:  4 010
 • periodika: 3
 
Statistika za rok 2017
 
Počet registrovaných čtenářů: 96 (z toho 45 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 797
Návštěvníci využívající internet v  knihovně: 39
 
Výpůjčky v roce 2017: 2 681
 
Knižní fond: 5 217
z toho:
 • naučná literatura: 1 317
 • krásná literatura:  3 900
 • periodika: 3      
 
Statistika za rok 2016
 
Počet registrovaných čtenářů:  85 (z toho 40 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 686
Návštěvníci využívající internet v  knihovně: 38
 
Výpůjčky v roce 2016: 2 945
 
Knižní fond: 5 216
z toho:
 • naučná literatura: 1 353
 • krásná literatura:  3 863
 • periodika: 4         
 
Statistika za rok 2015
 
Počet registrovaných čtenářů:  93 (z toho 52 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 721
Návštěvníci využívající internet v  knihovně: 44
 
Výpůjčky v roce 2015: 3 447
 
Knižní fond: 5 223
z toho:
 • naučná literatura: 1 373
 • krásná literatura:  3 850
 • periodika: 4         
 
Statistika za rok 2014
 
Počet registrovaných čtenářů:  99 (z toho 55 dětí do 15 let)
Návštěvníci knihovny: 992
Návštěvníci využívající internet v  knihovně: 48 
 
Výpůjčky v roce 2014: 4 238
 
Knižní fond: 5 118
z toho:
 • naučná literatura: 1 359
 • krásná literatura:  3 759
 • periodika: 4