Biblioterapie

"Biblioterapie využívá čtení specifických textů za účelem léčení. Je zaměřena na racionální a emoční vnímání díla. Smyslem terapie je reflexe zátěžové situace na pozadí četby. Dochází k uvolnění psychického napětí, ke katarzi, vhledu do situace a vyrovnání se s ní a také ke znovunalezení radosti ze života apod."

Díky podpory MAP Frenštátsko vznikla za tímto účelem databáze knih, které jsou tématicky zaměřené na životní zátěžové situace. Zařazené knihy mohou čtenáři pomoci v různých situacích (šikana, smrt, drogy, sexuální orientace, problémy s příjmem potravy aj.), které se mohou během života objevit.

Knihy najdete v knihovně. Na hřbetu jsou označeny speciálním piktogramem (srdce v dlaních). Seznam knih na tomto webu budeme neustále aktualizovat. Knihy můžete najít také v on-line katalogu po zadání klíčového slova "biblioterapie".