MVS

MVS pro ČTENÁŘE

Knihu, kterou nemáme v našem fondu, je možné zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby  (MVS), tzn. že knihu vypůjčíme z jiné knihovny v ČR. Podmínky výpůjčky (výpůjční lhůta) je tak stanovena knihovnou, která dokument vlastní a né pravidly výpůjček frenštátské knihovny! Obecně platí, že se výpujční doba zkracuje pouze na 1 měsíc bez možnosti prodloužení.

Lhůta vyřízení žádosti o MVS závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu. Za zprostředkování výpůjčky z jiných knihoven je účtován poplatek 80 Kč viz ceník. Tuto službu si můžete vyžádat osobně v knihovně, telefonicky nemo e-mailem viz kontakt.


MVS pro knihovny

Obsah bude doplněn...