Hlava IX.

Prezenční výpůjčka

čl. 29

Výpůjčka z volného výběru

(1) Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile si uživatel vybere knihovní jednotku z volného výběru.

čl. 30

Výpůjčka mimo volný výběr

(1) Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje MěK pouze registrovanému čtenáři.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku.

čl. 31

Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám

(1) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li splněny podmínky čl. 32, nebo ji vrátit.

(2) Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit

a) jakmile ji nepotřebuje [viz též čl. 42 odst. (2)], nebo

b) před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve.

(3) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu MěK nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční [čl. 32 odst. (1)].

(4) Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky na místo, odkud byla vypůjčena.