Půjčujeme

Výpůjční služby


 • knihy (28 dní s možnosti prodloužení)
 • časopisy (28 dní s možnosti prodloužení)
 • denní tisk (prezenčně) - Novojičínský deník, Mladá fronta, Lidové noviny
 • regionální literatura (prezenčně)
 • audioknihy (28 dní)
 • e-knihy (31 dní v aplikaci eReading) - návod ke stažení
 • společenské hry (28 dní)
 • tematické a tvořivé kufříky (28 dní)
 • kouzelné čtení (28 dní)
 • tablet (prezenčně na dětském odd.)
 • brýle na čtení (prezenčně)
 • knihy přes meziknihovní výpůjčku MVS (28 dní)

Prodlužování výpůjček


 • na žádost čtenáře (neprobíhá automaticky!) lze výpůjčku knih a časopisů prodloužit, pokud nejsou v rezervovány dalším čtenářem!
 • prodloužit lze celkem 2x - vždy o 28 dní
 • prodloužení lze provést osbně v knihovně, e-mailem, telefonicky, přes čtenářské konto, nebo kontaktní formulář na webu knihovny
 • po uplynutí maximální výpůjční doby je pozastaveno poskytování výpůjček, dokud nejsou knihy vráceny a uhrazena případná upomínka

Nelze prodloužit:

 • výpůjčku, která je rezervovaná jiným čtenářem
 • výpůjčku, která byla již dvakrát prodloužena
 • výpůjčky se zvláštním režimem: e-knihy, společenské hry, tematické kufříky, kouzelné čtení, audioknihy

Výpůjční doba


 • základní výpůjční doba je 4 týdny
 • knihy a časopisy je možné ještě 2x prodloužit o dalších 28 dní, pokud není dokument rezervován dalším čtenářem, v takovém případě je nutné dodržet termín vrácení
 • pro uživatele nad 60 let a držitele ZTP/ZTP-P průkazu je výpůjční doba pro knihy a časopisy stanovena na 6 týdnů (při dalším prodlužování platí již základních 28 dnů)
 • pro audioknihy, hry, kufříky a kouzelné čtení je výpůjční doba 4 týdny bez možnosti prodloužení
 • e-knihy (eReading) - lze najednou vypůjčit max. 2 e-knihy,  výpůjční doba je 31 dní, poté se e-kniha z vašeho zařízení sama smaže, je možné si ji ale opětovně vypůjčit
 • e-knihy (MKP) - lze stáhnout v různých formátech (pdf, e-pub, prc), výpůjční doba je neomezená

Upomínky za pozdní vrácení


 • zpozdné se účtuje za překročení výpůjční doby
 • poplatek se vztahuje na každou vypůjčenou jednotku zvlášť!
 • 1 Kč /den / jednotku
 • při nedodržení výpůjční  lhůty jste upozorněni na vrácení knih e-mailem a SMS zprávou
 • 1. upomínka (po 15 dnech), 2. upomínka (po 30 dnech), 3. upomínka (po 45 dnech)
 • při nevrácení knih do 45 dnů a uhrazení upomínky, bude váš účet zablokován, dokud své závazky vůči knihovně nevyrovnáte!
 • písemná výzva je poslední předžalobní upozornění, poté je předáno do právního řízení
 • upomínky za děti do 15 let řeší jejich zákonní zástupci!