Příloha č. 2

Pravidla půjčování knihovních jednotek MěK Frenštát p. R. - deskové hry (společenské hry), tematické kufříky a elektronické tužky

  • Deskové hry, tematické kufříky i elektronické tužky jsou zaevidovány a půjčovány na oddělení pro dětské čtenáře.

  • Půjčují se absenčně, a to pouze jedna knihovní jednotka daného druhu (hra, kufřík, elektronická tužka) na jeden měsíc, bez možnosti prodloužení, bez nutnosti uhradit vratnou zálohu.

  • Deskovou hru, kufřík nebo elektronickou tužku si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

  • Čtenářům mladším 15 let se desková hra (kufřík, elektronická tužka) půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

  • Před půjčením je zkontrolován obsah hry (kufříku) a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry (kufříku).

  • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru (kufřík, elektronickou tužku) ve stanoveném termínu.

  • V případě nevrácení deskové hry (kufříku, elektronické čtečky) ve stanovené lhůtě, účtuje MěK zpozdné dle platného ceníku (příloha č. 1 knihovního řádu, čl. VIII)

  • V případě poškození či ztráty části (komponentu), bez které je tato desková hra (kufřík, elektronická tužka) nefunkční, je uživatel povinen uhradit cenu celé hry (kufříku, elektronické tužky)

  • V případě poškození či ztráty komponentů deskové hry (kufříku, elektronické tužky), který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 14 dnů od vrácení hry (kufříku, elektronické tužky), popř. do data dle dohody s knihovníkem.

  • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád MěK.