Bookstart

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se zapojil do mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa.

Česká varianta projektu s podtitulem S knížkou do života, je zaměřená na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. V první třídě na ni navazuje projekt  Knížka pro prvňáčka.

Rodiny s novorozenci získají u příležitosti vítání občánků  na MěÚ Frenštát p. R. set dárků -  knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti, dárkovou poukázku na registraci do knihovny a pozvánku na akce pro rodiče s dětmi, které v knihovně probíhají.

Cílem projektu je:

  • Podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.
  • Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním).
  • Poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.