Hlava XIV.

Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

čl. 59

Zveřejnění knihovního řádu

(1) Knihovní řád je zpřístupněn

  • a) k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě,
  • b) na internetových stránkách MěK na adrese "www.knihovnafrenstat.cz,
  • c) každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma a
  • d) případně i jiným vhodným způsobem.

(2) Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění.

čl. 60

Zveřejnění změn knihovního řádu

(1) Změny Knihovního řádu MěK oznámí uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností

  • a) v knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,
  • b) na internetových stránkách MěK
  • c) a jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.

(2) Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.