Čtenářské boxy pro MŠ a ZŠ

Čtenářské boxy vznikly ve spolupráci s MAP Frenštátsko na podporu čtenářské gramotnosti v mateřských a základních školách. 

Jde o soubor mnoha zajímavých titulů vybraných k rozličným tématům, kterými se zabývají pedagogové ve školkách. Každý box obsahuje jedno vzdělávací téma, knihy, metodiku práce, výukové či pracovní listy a mnoho materiálu a pomůcek pro podporu čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku dětí. Boxy jistě zaujmou i první ročníky základních škol. 

Boxy je možné zamluvit a vypůjčit v knihovně. Témata byly zpracovány dle potřeb MŠ.

Rezervace boxů:

  • Bc. Martina Vroblová
  • e-mail: martina.vroblova@mufrenstat.cz
  • kancelář: 727 878 486

Přehled čtenářských boxů


DOPRAVA

Jak učit děti hravou formou prostřednictvím příběhu k odpovědnému chování na ulici a v dopravním provozu. Rozlišování základních dopravních značek jako obrazného symbolu. Seznámení dětí s některými rizikovými situacemi na ulici. Rozvíjení v dětech čtenářské gramotnosti - schopnost vnímat příběh, jazyk, smysl příběhu, rozvíjet sluchovou percepci, pohybovou nápodobou, zvukem vyjádřit sekvenci příběhu. Upevňování mezi dětmi kamarádské vztahy.

Na motivy knihy: O kometě a autíčku Cililink - Alois Mikulka

LES

Čtenářský box seznamuje děti s ekosystémem "LES", přibližuje život stromů, jejich vývoj, potřeby, důležitost v ekosystému pro ostatní, včetně člověka, seznamuje s některými druhy ptáků, přibližuje dětem život ptáků, líhnutí v jarním období.

Na motivy knihy: "Šťastná babyka" z knihy Daisy Mrázkové - Auto z pralesa


LIDSKÉ TĚLO

Výukový program lze vyzkoušet jako komplexní výuku v mateřské škole, nebo se nechat inspirovat jednotlivými hrami, postupy a činnostmi. Obsahuje všechny oblasti vzdělávání a směřuje k vybraným cílům z jednotlivých oblastí.

Zpracované metodiky: Smysly, Kosti, Zdravá strava, Zdraví a nemoc, Zuby, Orgány, Pohlavní život a těhotenství

MOŘE

Výukový program lze vyzkoušet jako komplexní výuku v mateřské škole, nebo se nechat inspirovat jednotlivými hrami, postupy a činnostmi. Obsahuje všechny oblasti vzdělávání a směřuje k vybraným cílům z jednotlivých oblastí.

Zpracované metodiky: Kdo se skrývá v moři, Život pod mořskou hladinou, Na hladině

POČASÍ

Výukový program lze vyzkoušet jako komplexní výuku v mateřské škole, nebo se nechat inspirovat jednotlivými hrami, postupy a činnostmi. Obsahuje všechny oblasti vzdělávání a směřuje k vybraným cílům z jednotlivých oblastí.

Na motivy knihy: Holčička a déšť - Milena Lukešová

SVĚT

Výukový program lze vyzkoušet jako komplexní výuku v mateřské škole, nebo se nechat inspirovat jednotlivými hrami, postupy a činnostmi. Obsahuje všechny oblasti vzdělávání a směřuje k vybraným cílům z jednotlivých oblastí.

Metodika inspirovaná knihami: Děti jako já, Každý se počítá, Jak bydlí děti celého světa, Jaké svátky slaví děti celého světa, Atlas jídla

Zpracované metodiky: Lidé, Zvířata světa, Přírodní krásy světa, Indiáni v Americe


VESMÍR

Výukový program lze vyzkoušet jako komplexní výuku v mateřské škole, nebo se nechat inspirovat jednotlivými hrami, postupy a činnostmi. Obsahuje všechny oblasti vzdělávání a směřuje k vybraným cílům z jednotlivých oblastí.

Zpracované metodiky: Vesmír, Malý Princ, Svět dinosaurů

ZAHRADA

Výukový program lze vyzkoušet jako komplexní výuku v mateřské škole, nebo se nechat inspirovat jednotlivými hrami, postupy a činnostmi. Obsahuje všechny oblasti vzdělávání a směřuje k vybraným cílům z jednotlivých oblastí.

Zpracované metodiky: O veliké řepě, O jabloňce, Ovoce, Zelenina, Včely


PŘÁTELSTVÍ

Výukový program lze vyzkoušet jako komplexní výuku v mateřské škole, nebo se nechat inspirovat jednotlivými hrami, postupy a činnostmi. Obsahuje všechny oblasti vzdělávání a směřuje k vybraným cílům z jednotlivých oblastí.

Zpracované metodiky: Přátelství, Hněv a zloba, Strach a smutek, Radost