Nabídka pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2019/2020

Nabízíme vám nový přehled lekcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro STŘEDNÍ ŠKOLY.

Lekce jsou založeny na vzájemné interakci a dialogu mezi lektorem a studenty. Používáme metody neformálního vzdělávání, kritického myšlení, dramatizace textu ...

Literární lekce jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura, proto si můžete objednat i lekci "na míru".

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny. Vždy je potřeba předem dohodnout termín vzdělávací lekce, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Všechny lekce jsou zpracovány s ohledem na RVP, splňují dále uvedené klíčové kompetence a zasahují do vzdělávacích oblastí níže uvedených.


Klíčové kompetence:                       Vzdělávací oblasti:                              Průřezová témata:

Komunikativní                                    Člověk a jeho svět                               Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                        Člověk a společnost

K řešení problémů                            Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                              Umění a kultura

Občanské


Kontakty na lektora:

 • Bc. Martina Vroblová
 • e-mail: knihovna@mufrenstat.cz, martina.vroblova@mufrenstat.cz
 • kancelář: 727 878 486

TÉMATA LEKCÍ:

1. Literární

 • Jak napsat referát
 • Jak se orientovat v knihovně

2. Literárněvědná témata

 • Pohádky, pověsti, bajky, legendy - už je znám
 • Komiksy - příběhy v bublinách
 • Fantasy a sci-fi i dystopické příběhy
 • Blackout Poetry
 • Práce s literármím textem - co si odnesu z příběhu?
 • Válka v literatuře, literatura ve válce
 • Zamilovaní hrdinové v literatuře - láska a nenávist v knižní podobě
 • Regionální autoři

3. Jazykovědné téma

 • Pojmenovávání zvířat v knihách

4. Práce s knihou

 • Polča
 • Zákopy
 • Pohádky o malé tlusté víle

Srpen 2019.