Nabídka pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2020/2021

Nabízíme vám nový přehled lekcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro STŘEDNÍ ŠKOLY.

Lekce jsou založeny na vzájemné interakci a dialogu mezi lektorem a studenty. Používáme metody neformálního vzdělávání, kritického myšlení, dramatizace textu ...

Literární lekce jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura, proto si můžete objednat i lekci "na míru".

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny. Vždy je potřeba předem dohodnout termín vzdělávací lekce, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Všechny lekce jsou zpracovány s ohledem na RVP, splňují dále uvedené klíčové kompetence a zasahují do vzdělávacích oblastí níže uvedených.


Klíčové kompetence:                       Vzdělávací oblasti:                              Průřezová témata:

Komunikativní                                    Člověk a jeho svět                               Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                        Člověk a společnost

K řešení problémů                            Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                              Umění a kultura

Občanské


Kontakty na lektora:

  • Bc. Martina Vroblová
  • e-mail: knihovna@mufrenstat.cz, martina.vroblova@mufrenstat.cz
  • kancelář: 727 878 486

Témata:

Jak se orientovat v knihovně

Jak napsat referát

Pohádky, pověsti, bajky, legendy - rozeznám je?

Komiksy - příběhy v bublinách

Fantasy, sci-fi i dystopické příběhy

Blackout poetry

Literární batoh - práce s textem

Válka v literatuře, literatura ve válce

Totalitní režimy kolem nás

Zamilovaní hrdinové v literatuře - láska a nenávist v knižní podobě

Proč říkáme pejsek a kočička?

Regionální autoři


Práce s knihou:

Dárce

Polča

Zákopy

Pohádka o malé tlusté víle

Zeď a A (Petr Sís a Pavel Čech) - totalitní společnosti

Voskovky

O líné babičce

Havraní sněm


Srpen 2020.