Kniha do vlaku

Projekt Kniha do vlaku je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů. Jde o původní projekt Městské knihovny Mikulov a Českých drah.

Cíl projektu je:

  • Umístit do nádražní budovy (nebo na vlakových zastávkách) polici s knihami, které si můžou cestující volně půjčovat bezplatně, bez registrace, nezávisle na otevírací době knihovny, bude na jejich rozhodnutí, zda ji vrátí, přinesou jinou nebo věnují do knihovny více knih, které již přečetli.
Do tohoto projektu jsme zapojili miniknihovnu (soví budku) frenštátské knihovny, která je umístěná u vlakové zastávky Frenštát p. R - město.