Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2020/2021

Nabízíme vám nový přehled vzdělávacích akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem. V případě požadavku sestavíme program "na míru".

Klíčové kompetence:                    Vzdělávací oblasti:                                 Průřezová témata:

Komunikativní                                 Člověk a jeho svět                                  Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                     Člověk a společnost

K řešení problémů                         Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                           Umění a kultura

Občanské


Kontakty na lektora:

  • Bc. Martina Vroblová
  • e-mail: knihovna@mufrenstat.cz, martina.vroblova@mufrenstat.cz
  • kancelář: 727 878 486