Biblioterapie - Sociální problémy

"Biblioterapie využívá čtení specifických textů za účelem léčení. Je zaměřena na racionální a emoční vnímání díla. Smyslem terapie je reflexe zátěžové situace na pozadí četby. Dochází k uvolnění psychického napětí, ke katarzi, vhledu do situace a vyrovnání se s ní a také ke znovunalezení radosti ze života apod."

seznam knih: SOCIÁLNÍ PROBLÉMY


Skoncovat s Eddym B. : román / Édouard Louis +

Sydney : (my dva z B.) / Tereza Horváthová +

Kocour Bob : příběh o přátelství a naději / James Bowen +