Zahájení letního semestru VU3V : Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě 30.1.2024

15.01.2024

Srdečně zveme všechny seniory na další semestr Virtuální univerzity 3. věku, tentokrát na téma Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě.

"České dějiny neměly jen Karla IV. nebo Jana Žižku, ale také prosté, obyčejné lidi. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost "

Univerzita je určena výhradně seniorům a probíhá formou společného setkávání a sledování videopřednášek vždy 1x14 dní v kulturním domě. Přihlásit se mohou i noví zájemci, kteří neabsolvovali předchozí kurzy.

První přednáška proběhne 30. ledna 2024 od 9.00 hodin v malém sále Domu kultury. Přihlášky jsou dostupné v knihovně.

Pokud si nejste jistí, zda by se vám tato forma studia líbila, můžete se přijít na první přednášku také pouze podívat. A pokud se vám studium zalíbí, vyplníte přihlášku na místě.

Kurzovné je 400 Kč za jeden semestr (6 přednášek).