Virtuální univerzity třetího věku: LEONARDO DA VINCI (zimní semestr)

05.09.2022

Milí čtenáři,

srdečně zveme všechny seniory na další semestr Virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na velmi zajímavé téma - LEONARDO DA VINCI.

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby."

Univerzita je určena výhradně seniorům a probíhá formou společného setkávání a sledování videopřednášek vždy 1x14 dní v kulturním domě. Přihlásit se mohou i noví zájemci, kteří neabsolvovali předchozí kurzy.

První přednáška proběhne 27. září 2022 od 9.00 hodin v malém sále DK. Přihlášky jsou dostupné v knihovně.

Můžete se přijít na první přednášku také pouze podívat, pokud se vám studium zalíbí, vyplníte přihlášku na místě.

Kurzovné je 400 Kč za jeden semestr (6 přednášek).