Zahájení zimního semestru VU3V : Život s energií 26.9.2023

12.09.2023

Srdečně zveme všechny seniory na další semestr Virtuální univerzity 3. věku, tentokrát na téma Život s energií.

"Kurz posluchače seznámí s různými zdroji energií včetně principů jejich využívání. Ať už jde o fosilní paliva, energie vody a větru, energie biomasy, energie slunce, ale i jaderné energie..."


Univerzita je určena výhradně seniorům a probíhá formou společného setkávání a sledování videopřednášek vždy 1x14 dní v kulturním domě. Přihlásit se mohou i noví zájemci, kteří neabsolvovali předchozí kurzy.

První přednáška proběhne 26. září 2023 od 9.00 hodin v malém sále Domu kultury. Přihlášky jsou dostupné v knihovně.

Pokud si nejste jistí, zda by se vám tato forma studia líbila, můžete se přijít na první přednášku také pouze podívat. A pokud se vám studium zalíbí, vyplníte přihlášku na místě.

Kurzovné je 400 Kč za jeden semestr (6 přednášek).

Více INFO.