Přednáška: NEZNÁMÝ JURKOVIČ 18.1.2024

03.01.2024

Milí čtenáři, 

zveme vás na přednášku s profesorem Jaroslavem Vencálkem z Prešovské univerzity v Prešově o méně známé tvorbě věhlasného architekta Dušana Jurkoviče z období 1. světové války a představení jeho nové publikace s názvem Vojenské cintoríny projektované Dušanem Jurkovičem.

Unikátním propojením méně známé architektonické tvorby Dušana Jurkoviče z období l. světové války s globalizačně vnímanou realitou světa 21. století, představuje nově vydaná publikace, vycházející z genia loci polsko-slovenského pohraničního regionu, zcela ojedinělý evropský knižní artefakt. Navíc jedná se o ojedinělou a komplexně pojatou publikaci, věnující se architektonické tvorbě Dušana Jurkoviče v období, kdy byl povolán v roce 1916 k nástupu do rakousko-uherských ozbrojených služeb, konkrétně do vojenské služby v "Krakovském oddílu realizace vojenských hřbitovů. Obsah knihy je lokalizován do dvou administrativně správních částí jihovýchodního Polska.

Publikace byla vydána u příležitosti 155. výročí narození architekta Dušana Jurkoviče v slovensko-polsko-anglickým vydání a je ilustrovaná sto dvaceti fotografiemi.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 17.00 hodin v IdeaLabu knihovny (zádveří hl. vchodu DK). Vstup zdarma.