PETICE proti odvolání předsedy Ústřední knihovnické rady PhDr. Víta Richtera

14.08.2019

I naše knihovna stojí za PhDr. Vítem Richterem!

Možná jste také zaregistrovali čin, který učinil bývalý ministr kultury Antonín Staněk v poslední den své působnosti - a to nezdůvodněné odvolání dlouholetého předsedy Ústřední knihovnické rady PhDr. Víta Richtera.

Člověk nemusí být knihovníkem, aby viděl, že způsob odvolání neproběhl úplně v pořádku.

Více si můžete přečíst v petici:

"...Profesní organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR /SKIP/ protestuje proti nezdůvodněnému odvolání dlouholetého předsedy Ústřední knihovnické rady /ÚKR/ PhDr. Víta Richtera. Nezdůvodněné odvolání předsedy Ústřední knihovnické rady (ÚKR je poradní orgán ministra zřízený ze zákona a MK ČR vydává jeho statut a jednací řád) dne 31. 7. 2019 ministrem kultury Antonínem Staňkem, způsob jeho provedení a účelovou změnu Stanov ÚKR považujeme za porušení základních principů profesionality, etického chování a zároveň za manažerské selhání ze strany pana ministra..."