Knihovna získala dotaci na OTEVŘENOU DÍLNU

02.08.2022

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, 1. 8. 2022 - Město Frenštát pod Radhoštěm získalo neinvestiční dotaci z dotačního programu Veřejné informační služby knihoven na projekt IdeaLab - otevřená tvůrčí dílna knihovny ve výši 105 tisíc korun. V městské knihovně tak na podzim vznikne nový prostor pro vzdělávání a setkávání se napříč generacemi. Celkové náklady projektu jsou rozpočtovány ve výši 213 tisíc korun.

"Nově vzniklý společenský prostor bude určen pro neformální vzdělávání všech generací s důrazem na získávání a upevňování digitálních znalostí a dovedností. Vybavíme ho tak, aby umožňoval různé druhy aktivit jak jednotlivcům, tak skupinám a dobře sloužil vzdělávacím a volnočasovým aktivitám," vysvětlila Pavlína Martiňáková, vedoucí Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm. Finanční prostředky z dotace budou sloužit konkrétně k nákupu vybavení tvůrčí dílny. "Bude se jednat o 3D tiskárnu, programovatelné robotické hračky pro děti, například Ozobot nebo Beebot, řezací ploter i šicí stroj," doplnila vedoucí knihovny.

Otevřená tvůrčí dílna se bude nacházet v prostorách Domu kultury, v bývalém Music clubu a měla by veřejnosti sloužit už letos. "Předpokládáme její otevření na podzim, záleží, jak rychle se nám podaří prostor upravit a vybavit. Chceme také zrenovovat staré a nepoužívané regály, kterou jsou nyní uskladněny ve sklepě. O jejich obnovu se postarají správci kulturního domu, kteří s tím již mají zkušenost, " dodala vedoucí knihovny.

Město Frenštát pod Radhoštěm získalo neinvestiční dotaci na projekt IdeaLab - otevřená tvůrčí dílna z dotačního programu Veřejné informační služby knihoven, okruh Podpora nákupu speciálního vybavení interaktivních učeben a dílen v knihovnách vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR.


www.mufrenstat.cz