Knihovna vyhlašuje soutěž "PÍŠE SE ROK 1989"

01.09.2019

Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm vyhlašuje soutěž "PÍŠE SE ROK 1989" k 30. výročí sametové revoluce!

Na den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. S tímto datem jsou spojeny hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty (devět studentů a funkcionářů studentských organizací bylo 17. listopadu popraveno). Druhý se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci. Letos si připomeneme 30. výročí sametové revoluce. A co se dělo tehdy v našem městě? Zachyťte formou sobě vlastní.


Název: PÍŠE SE ROK 1989

"Zachyťte rok 1989 ve Frenštátě p. R - den, měsíc nebo celý rok. Jak se žilo, co se dělo...řešilo."


Volné zpracování: vyprávění, fejeton, komiks, koláž, výtvarné zpracování...

Kategorie (bez rozdílu věku):

  • I. jednotlivci
  • II. kolektivy
Všechny práce budou zveřejněny (vystaveny) v Městské knihovně Frenštát p. R. Nejzajímavější příspěvek do soutěže bude oceněn.

Odevzdávejte pouze v Městské knihovně ve Frenštátě p. R. (osobně, poštou, e-mailem). Každou práci je nutno označit: jméno+příjmení, kontakt (e-mail a telefon). Za každý odevzdaný příspěvek dostanete památeční placku.


Vyhlášení soutěže 1. 9. 2019

Ukončení soutěže 31. 10. 2019

Výsledky budou vyhlášeny v druhé polovině listopadu 2019. Sledujte webové stránky a FB.