Knihovna vyhlašuje literární soutěž NAŠE MĚSTO FRENŠTÁT

01.06.2022

Městská knihovna vyhlašuje literární soutěž při příležitosti oslav 640. výročí města Frenštát pod Radhoštěm.

Téma: Město Frenštát pod Radhoštěm

Jak vnímáte město Frenštát? Co byste mu k tomuto významnému výročí vzkázali? Co na něm máte rádi? Jakou vzpomínku nebo zážitek s ním máte spojený?

Forma:

Próza (max. 2 strany A4)

Báseň (max. 2 básně)

Komiks (max. 3 strany A4)

Kategorie:

I. děti a mládež 6 - 18 let

II. dospělí 18+

Podmínky odevzdání:

  • Práce musí splňovat zadané téma a rozsah.
  • Každý účastník může podat pouze jeden příspěvek (v případě básně jsou povoleny 2).
  • Práce můžete odevzdat osobně v knihovně, zaslat poštou na adresu knihovny (Dr. Parmy 254, 74401 Frenštát p. R.) nebo elektronicky na email: knihovna@mufrenstat.cz
  • K práci přiložte samostatný formulář s těmito údaji: název práce, jméno a příjmení, věk, kontaktní adresa a e-mail, souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zveřejněním práce v rámci potřeb literární soutěže.
  • Tento bod je dobrovolný: Napište nám i pár průvodních slov např. čím vás soutěž oslovila, proč jste se rozhodli zúčastnit a proč jste si vybrali konkrétní formu (próza, báseň, komiks), abychom chápali širší kontext vaší práce :)

Termíny:

Oficiální vyhlášení soutěže: 10. června 2022

Uzávěrka: 30. září 2022

Během října 2022 bude probíhat hodnocení prací odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení proběhne v listopadu 2022 a rozhodně se můžete těšit na zajímavé ceny.