KŘÍŽOVSKÁŘSKÁ LIGA pro seniory

Městská knihovna se od září 2021 zapojila do aktivizační projektu KŘÍŽOVSKÁŘSKÁ LIGA pro seniory 60+. Tento projekt realizuje spolek Počteníčko. Patronem je Moravskoslezský kraj a náměstek hejtmana Bc. Jiří Navrátil.

Jde o pravidelné luštění křížovek, do kterého se ročně zapojí kolem tří tisíc seniorů z několika krajů.

Každý týden ve čtvrtek vyjde jedna nová křížovka po dobu deseti týdnů na jaře a deseti týdnů na podzim, kterou si senioři mohou vyzvedávat v knihovně. Jde o příjemné trávení volného času, vhodné k trénování paměti. Účastníci se mohou také těšit na odměny, losování cen a také soutěže křížovkářských týmů měst.

Registrace do ligy je zdarma a probíhá v knihovně vždy na podzim a na jaře! Přesné termíny se dozvíte v našem kalendáři.

A JAK SE DO LIGY ZAPOJIT?

  • Přijďte se zaregistrovat do knihovny. Registrace je možná vždy měsíc od zahájení ligy.
  • Při registraci dostane záznamový arch pro tajenky a křížovky.
  • Jakmile vyluštíte všechny tajenky, odevzdáte v knihovně pouze vyplněný záznamový arch (křížovky si můžete ponechat). Těšit se můžete na drobnou odměnu a zapojení do slosování.

Termín ligy na podzim: od 3. října 2022 (ukončení 24. 11. 2022)