Knihy jako BIBLIOTERAPIE

02.02.2023

Městská knihovna ve spolupráci s MAP Frenštátsko vytvořila databázi knih, které jsou tématicky zaměřené na životní zátěžové situace. Zařazené knihy mohou čtenáři pomoci v různých situacích (šikana, smrt, drogy, sexuální orientace, problémy s příjmem potravy aj.), které se mohou během života objevit. Čtení specifických textů za účelem léčení se nazývá Biblioterapie. Je zaměřena na racionální a emoční vnímání díla. Smyslem terapie je reflexe zátěžové situace na pozadí četby. Dochází k uvolnění psychického napětí, ke katarzi, vhledu do situace a vyrovnání se s ní a také ke znovunalezení radosti ze života apod.

Mezi terapeutické knihy patří například kniha Bumerang od Terezy Schillerové, která velmi otevřeně popisuje různé formy násilí ve vztazích. Je to kniha, která má schopnost otevírat oči a uvědomit si, že jsou věci, před kterými nikdy neutečete a ať už jsou dobré či zlé, mohou se vám vrátit jako bumerang.

Další kniha Já jsem hlad od Petry Dvořákové zachycuje provázanost rozvoje anorexie s mimořádně vážným onemocněním dítěte a střídavě úspěšnými pokusy najít pevný bod ve víře v Boha. Autorka také bez retuší pojednává o poměru dcery k matce jako určujícím vztahu, na jehož podkladě anorexie vzniká.

Parkourista od Evy Dolejšové je o dospívajícím Davidovi, kterého svede na zcestí jeho první láska a dovede ho až ke spáchání trestného činu. Chlapec je nucen řešit morální boj, vinu a zradu. Díky parkouristům ale hlavní hrdina nalezne cestu zpět - sám k sobě i k parkouru, díky němuž posunul své hranice na hranice dospělosti.

Všechny barvy duhy je pro změnu kniha povídek jedenácti českých autorů o odvaze, přátelství, prvních láskách i síle a odhodlání být skutečně sám sebou. Hrdinové hledají vlastní identitu, navazují komplikované a jedinečné vztahy a snaží se najít své místo ve společnosti, která je v určitých ohledech přijímá, a v jiných naopak diskriminuje.

Skoncovat s Eddym B. od Édouarda Louise je románová senzace z Francie popisující s mimořádnou otevřeností a syrovostí autorovo strastiplné dětství, poznamenané sociálně a kulturně omezeným prostředím chudého severofrancouzského venkova, ale také jeho postupně odhalovanou homosexualitou.

Než stromům dojde dech od Petera Wohllebela je enviromentální výzvou, abychom konečně začali chránit přírodu a pečovali o její nekonečnou mnohotvárnost, i když se nám doposud nepodařilo zcela pochopit její provázanost. A také cestou k pochopení, že to děláme ve vlastním zájmu.

Díky knize Odsunuté děti Marka Tomana můžete pocítit, jaké asi mohlo být po skončení druhé světové války v Československu klukem či holkou německé národnosti. Měli kam chodit do školy, co jíst, s čím si hrát? Měli se čeho bát? Co si s sebou zabalili, když byli zařazeni do odsunu, a s čím se naopak museli rozloučit?

Šel jsem se psem od Ivony Březinové je kniha pro menší děti věnující se rozvodu, který je pro sourozence Diviše a Dášu děsivé slovo. Ani jeden nechápe, co se s rodiči děje. Mají své děti vůbec ještě rádi? Co bude dál? Diviš už nemůže vydržet napětí, které doma panuje. Sbalí si batoh, připne Brutovi vodítko a na stole zanechá vzkaz: Šel jsem se psem.

Kniha Na útěku je o ovečce, která se rozhodla utéct z ohrady, kde žije odjakživa, a vydat se do světa. Jaká bude její první noc? Koho asi potká? Knihy jedné z nejoriginálnějších postav současné švédské literatury pro děti Evy Lindström jsou na první pohled něžné a křehké. Jejich témata jsou ale často vážná: dotýkají se podstatných životních otázek, jako je osamění, smutek, vztek nebo samotná existence.

Knihy spadající do biblioterapie najdete v knihovně označeny speciálním piktogramem (srdce v dlaních). Seznam biblioterapeutických knih najdete také na webu knihovny v záložce Projekty MAP.