Rezervování knih, časopisů a ostatních typů dokumentů z naší knihovny

 
  • Můžete si rezervovat jak dokument, který má půjčený jiný čtenář, tak dokument, který je v knihovně k dispozici.
  • Knihovna vám e-mailem zdarma oznámí, že je zamluvený dokument k dispozici a bude vám 7 dnů rezervován.
  • Při zadání rezervace v knihovně je potřeba sdělit obsluze u pultu, jakým způsobem chcete oznámení zaslat (e-mailem, sms).
 
Jak rezervovat dokument z čtenářské konta?
Návod najdete zde.