Rezervování knih, časopisů a ostatních typů dokumentů z naší knihovny

 
  • Můžete si rezervovat jak dokument, který má půjčený jiný čtenář, tak dokument, který je v knihovně k dispozici.
  • Knihovna vám e-mailem zdarma oznámí, že je zamluvený dokument k dispozici a bude vám 7 dnů rezervován.
  • Oznámení o rezervaci lze zaslat i poštou za poplatek 15 Kč. Zamluvený dokument bude k dispozici 14 dní.
  • Při zadání rezervace v knihovně je potřeba sdělit obsluze u pultu, jakým způsobem chcete oznámení zaslat (e-mailem, poštou).
 
Jak rezervovat dokument z čtenářské konta?
Návod najdete zde.