Ceník

 

čl. I

 

Zápisné včetně poplatku za první registrační období a každé další prodloužení o jeden rok

 

pro čtenáře věku alespoň 15 let

 

 

100 Kč

 

pro čtenáře věku do 15 let, studenti do 26 let (nutno se prokázat)

 

 

50 Kč

 

důchodci nad 60 let, ZTP a ZTP/P

 

 

70 Kč

 

pro čtenáře nad 80 let                

 

 

ZDARMA

 

právnické osoby (organizace)

 

 

200 Kč

 

jednorázová registrace

 

 

20 Kč

 

čl. II

 

Vratné zálohy

 

záloha při jednorázové registraci

 

 

100 Kč

 

čl. III

 

Duplikát čtenářského průkazu a poškození čárového kódu

 

duplikát průkazu nebo poškození čárového kódu

 

 

20 Kč

 

čl. IV

 

Tiskové rozmnoženiny

 

za ČB kopii textu jedné strany  A4

 

 

2 Kč

 

za ČB kopii oboustrannou A4

 

 

4 Kč

 

za ČB tisk jedné strany  A4 z internetu a jiné

 

 

2 Kč

 

čl. V

 

Rezervování knihovní jednotky

 

za rezervování knihovní jednotky

 

 

0 Kč

 

za zaslání vyrozumění o splnění rezervace e-mailem nebo SMS

 

 

0 Kč

 

čl. VI

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

 

paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky

 

 

80 Kč

 

čl. VII

 

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách

 

náhrada ztracené nebo zničené a dále neupotřebitelné knihovní jednotky (knihy, e-čtečky, deskové hry a jiné)

 

pořizovací cena + 100 Kč

 

náhrada ztraceného nebo zničeného (dále neupotřebitelného) časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku

pořizovací cena + 50 Kč

 
 

náhrada knihovnického a knihařského zpracování výrazně poškozené knihovní jednotky (čl. 55)

 

120 Kč

 

náhrada oprav elektronického zařízení způsobené nedovolenou manipulací

dle skutečných nákladů na opravu

 

čl. VIII

 

Zpozdné

 

za každou knihovní jednotku a provozní den

 

 

1 Kč

 

čl. IX.

 

Upomínky a soudní vymáhání dluhu

 

předžalobní výzva odeslaná doporučeně v ČR

 

 

100 Kč

 

předžalobní výzva odeslaná doporučeně mimo ČR 

 

150 Kč

 

smluvní pokuta za podání žaloby

 

 

2000 Kč

 

čl. X

 

Ostatní

 

půjčení čtečky elektronických knih (vratná záloha)

   

500 Kč

 

obalování

 

 

A6/2 Kč

 
 

 

 

A5/4 Kč

 
 

 

 

A4/7 Kč

 
 

 

 

A3/13 Kč

 

čl. XI.

 

Používání internetu

 

registrovaní čtenáři

 

 

0 Kč

 

neregistrovaní čtenáři

 

 

                               30 min./ 0 Kč každá další min./1 Kč

 

 

Toto znění je účinné od 27. června 2018.