Ceník

čl. I

 

Zápisné včetně poplatku za první registrační období a každé další prodloužení o jeden rok

 

pro čtenáře věku 15 a více let

 

 

100 Kč

 

pro čtenáře věku do 15 let, studenti do 26 let (nutno se prokázat)

 

 

50 Kč

 

důchodci nad 60 let, ZTP a ZTP/P

 

 

70 Kč

 

pro čtenáře nad 80 let                

 

 

ZDARMA

 

právnické osoby (organizace)

 

 

200 Kč

 

jednorázová registrace

 

 

20 Kč

 

čl. II

 

Vratné zálohy

 

záloha při jednorázové registraci

 

 

100 Kč

 

čl. III

 

Duplikát čtenářského průkazu a poškození čárového kódu

 

duplikát průkazu nebo poškození čárového kódu

 

 

20 Kč

 

čl. IV

 

Tiskové rozmnoženiny

 

za ČB kopii textu jedné strany  A4

 

 

2 Kč

 

za ČB kopii oboustrannou A4

 

 

4 Kč

 

za ČB tisk jedné strany  A4 z databází, z internetu a jiné

 

 

2 Kč

 

čl. V

 

Rezervování knihovní jednotky

 

za rezervování knihovní jednotky

 

 

ZDARMA

 

za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou v ČR

 

 

15 Kč

 

za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou mimo ČR

 

poštovné + 5 Kč

 

za zaslání vyrozumění o splnění rezervace elektronicky

 

 

ZDARMA

 

čl. VI

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

 

paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky

 

 

80 Kč

 

čl. VII

 

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách

 

náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky, která není uvedena dále zahrnující knihovnické a knihařské  zpracování

 

pořizovací cena + 100 Kč

 

náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu (nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického  tisku)

pořizovací cena + 50 Kč

 
 

náhrada knihovnického a knihařského zpracování výrazně poškozené knihovní jednotky (čl. 56, odst. 6)

 

120 Kč

 

náhrada oprav elektronického zařízení způsobené nedovolenou manipulací

dle skutečných nákladů na opravu

 

čl. VIII

 

Zpozdné

 

za MVS a provozní den

 

 

10 Kč

 

čl. IX.

 

Upomínky a soudní vymáhání dluhu

 

Jedna výpůjčka / den

 

 

1 Kč

 

předžalobní výzva odeslaná doporučeně v ČR

 

 

100 Kč

 

předžalobní výzva odeslaná doporučeně mimo ČR 

 

poštovné + 15 Kč

 

smluvní pokuta za podání žaloby

 

 

500 Kč

 

 

Poplatky spojené s půjčením elektronické čtečky knih

Vratná záloha

 

 

500 Kč

Poplatky z prodlení – denní sazba

 

 

10 Kč

Peněžitá náhrada škody při poškození či úplném zničeni a ztrátě

 

 

Dle skutečných nákladů

 

Poplatky spojené s půjčením společenských her

Vratná záloha

 

 

0 Kč

Poplatky z prodlení – denní sazba

 

 

10 Kč

Peněžitá náhrada škody při poškození či úplném zničeni a ztrátě

 

 

Dle skutečných nákladů

 

Poplatky spojené s půjčením tematických kufříků a elektronické tužky

Vratná záloha

 

 

0 Kč

Poplatky z prodlení – denní sazba

 

 

10 Kč

Peněžitá náhrada škody při poškození či úplném zničeni a ztrátě

 

 

Dle skutečných nákladů