Nabídka pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2018/2019

Nabízíme vám nový přehled lekcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro STŘEDNÍ ŠKOLY.

Lekce jsou založeny na vzájemné interakci a dialogu mezi lektorem a studenty. Používáme metody neformálního vzdělávání, kritického myšlení, dramatizace textu …

Literární lekce jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura, proto si můžete objednat i lekci „na míru“.

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny. Vždy je potřeba předem dohodnout termín vzdělávací lekce, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Všechny lekce jsou zpracovány s ohledem na RVP, splňují dále uvedené klíčové kompetence a zasahují do vzdělávacích oblastí níže uvedených.

 

 

Klíčové kompetence:                                 Vzdělávací oblasti:                                   Průřezová témata:

Komunikativní                                              Člověk a jeho svět                                    Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                                   Člověk a společnost

K řešení problémů                                       Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                                           Umění a kultura

Občanské

 

Kontakty na lektora:

Bc. Martina Vroblová,  e-mail: knihovna@mufrenstat.czmartina.vroblova@mufrenstat.cz, tel.:  556 835 670, mob.: 727 878 486.

 

TÉMATA LEKCÍ:

Také ke stažení v PDF.
 

1. Literární:

- Pohádky, pověsti, bajky, legendy – jinak

- Příběhy v bublinách

- Dystopické příběhy

- Blackout Poetry – práce s textem a poezií

- Válka v literatuře

- Láska v literatuře

- Regionální autoři

 

2. Lekce s tajemstvím

PROSÍM u těchto lekcí neprozrazovat studentům téma lekcí, odhalení je součástí lekce.

- Napodobenina versus originál (Rukopisy)

- Pomluva včera a dnes (Shakespeare)

- Literární kroužky – zápisky z četby (Vango - fantasy literatura)

- Úspěch a štěstí v životě (T. A. Edison)

 

3. Informační výchova:

- Jak napsat referát

- Jak se orientovat v knihovně

 

 

 

                                                                                                                                                   Srpen 2018.