Nabídka pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2019/2020

Nabízíme vám nový přehled lekcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro STŘEDNÍ ŠKOLY.

Lekce jsou založeny na vzájemné interakci a dialogu mezi lektorem a studenty. Používáme metody neformálního vzdělávání, kritického myšlení, dramatizace textu …

Literární lekce jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura, proto si můžete objednat i lekci „na míru“.

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny. Vždy je potřeba předem dohodnout termín vzdělávací lekce, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Všechny lekce jsou zpracovány s ohledem na RVP, splňují dále uvedené klíčové kompetence a zasahují do vzdělávacích oblastí níže uvedených.

 

 

Klíčové kompetence:                                 Vzdělávací oblasti:                                   Průřezová témata:

Komunikativní                                              Člověk a jeho svět                                    Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                                   Člověk a společnost

K řešení problémů                                       Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                                           Umění a kultura

Občanské

 

Kontakty na lektora:

Bc. Martina Vroblová,  e-mail: knihovna@mufrenstat.czmartina.vroblova@mufrenstat.cz, tel.:  556 835 670, mob.: 727 878 486.

 

TÉMATA LEKCÍ:

 

1. Literární

Jak napsat referát

Jak se orientovat v knihovně

 

2. Literárněvědná témata

Pohádky, pověsti, bajky, legendy – už je znám

Komiksy - příběhy v bublinách

Fantasy a sci-fi i dystopické příběhy

Blackout Poetry

Práce s literármím textem - co si odnesu z příběhu?

Válka v literatuře, literatura ve válce

Zamilovaní hrdinové v literatuře - láska a nenávist v knižní podobě

Regionální autoři

 

3. Jazykovědné téma

Pojmenovávání zvířat v knihách
 
 

4. Práce s knihou

Polča

Zákopy

Pohádky o malé tlusté víle

 

 

                                                                                                                                                   Srpen 2019.