Nabídka pro studenty SŠ

Nabídka pro STŘEDNÍ ŠKOLY

 

Vzdělávací akce jsou rozděleny do dvou oblastí: 

1. Informační výchova2. Literární témata.

 

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny. 
Vždy je potřeba předem dohodnout termín vzdělávací lekce, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

V případě požadavku sestavíme program „na míru“. 

 

Kontakty na lektora:

Bc. Martina Vroblová,  e-mail: knihovna@mufrenstat.czmartina.vroblova@mufrenstat.cz, tel.:  556 835 670, mob.: 727 878 486.

 

 

1. Informační výchova

Cílem těchto vzdělávacích akcí je doplnění předmětu „informační výchova“ na středních školách. Nezaměřují se však na hardware ani software, ale cíleně na práci s informacemi.

 

• Jak správně psát seminární práce a referáty. Obsahem lekce jsou podtémata: volba tématu, vyhledání relevantních informací, zpracování obsahové a  formální, základní citační pravidla, ústní prezentace práce.

• Charakteristika a typologie informací. Lekce vysvětluje pojmy jako například relevantnost – shodnost s požadavkem, hodnověrnost nebo původnost informací a doporučení, jak s nimi pracovat.

• Typologie informačních pramenů. Obsahem lekce je objasnění primárních inf. pramenů – tištěné, obrazové a jiné, sekundárních inf. pramenů – katalogy, bibliografie, databáze a jiné a terciálních inf. pramenů – např. databáze databází. Dále organizace informačních pramenů a vyhledávání informací v nich obsažených.

• Informační instituce v Čechách. Tato lekce je zaměřena na představení knihoven různých typů, databázových center, archivů, muzeí, informačních center a specializovaných úřadů jako např. Úřad průmyslového vlastnictví atd.

• Etika v informačním světě. Lekce obsahuje přiměřené a základní informace z Autorského zákona a citační normy ČSN ISO 690 a na nich vysvětluje informační etiku.

• Elektronické informační zdroje. V lekci jsou podrobněji charakterizovány nové informační zdroje - databáze, oborové brány a portály, digitální knihovny, e-knihy a časopisy …

• Současnost, historie a aktuální nabízené služby Městské knihovny ve Frenštátě p. R. Tato speciální knihovnická lekce zaměřená na představení knihovny je vhodná pro první ročníky.

 

2. Literární témata

 

• Regionální autoři
• Čeští ilustrátoři
• Ostatní dle požadavku

 

Různé

 

• Novinky ve frenštátské knihovně - pro všechny ročníky středních škol