Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2018/2019

Nabízíme vám nový přehled vzdělávacích akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem. V případě požadavku sestavíme program „na míru“.

 

Klíčové kompetence:                                      Vzdělávací oblasti:                                        Průřezová témata:

Komunikativní                                                  Člověk a jeho svět                                          Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                                       Člověk a společnost

K řešení problémů                                           Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                                               Umění a kultura

Občanské

 

Kontakty na lektora:

Bc. Martina Vroblová,  e-mail: knihovna@mufrenstat.czmartina.vroblova@mufrenstat.cz, tel.:  556 835 670, mob.: 727 878 486.

 

 

Nabídka pro 1. - 2. tř. ZŠ - ŠKOLA NARUBY

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro oblíbený program na podporu čtení ŠKOLA NARUBY. V tomto programu si s dětmi "vyměníme" role. Děti svými vstupy do čteného textu ovlivňují děj a zápletku, kterou nám autor nabídl, hodnotí nejen příběh, ale i přednášejícího.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

TÉMATA: 

Také ke stažení v PDF.

 

1. Seznámení s knihovnou, knížkou - Špaček Kamil, Zakousněte se do knihy

2. Dívka, která chtěla zachránit knížky

3. Když draka bolí hlava

4. Pohádky o hvězdách

5. Draka je lepší pozdravit

6. Vědí draci o legraci

7. Nové knihy

8. Vítejte v pekle

9. Pohádky – nepohádky

10. Setkání naopak – děti si donesou své oblíbené (neoblíbené) knihy a doporučí knihu ostatním

 

 

Nabídka pro 3. - 5. tř. ZŠ - ČTENÁŘSKÝ KLUB

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro Čtenářský klub - Rozečti se v knihovně pro 1. stupeň ZŠ. Jeho cílem je ukázat dětem čtení jako hru pomocí některých metod kritického myšlení. Lekce jsou zpracovány se zřetelem na RVP.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

TÉMATA:

Také ke stažení v PDF.

 

1. Pohádky už znám, umím je nejen vyprávět, ale i vymýšlet

2. Přísloví kolem nás

3. Bajky z divokých vajec

4. Básniček se nebojím

5. Fámy, drby, pověsti

6. Fantasy a sci-fi příběhy

7. Nové knihy

8. Legrace v knížkách

9. Bublin se nebojíme

10. Lekce naopak – děti doporučí své oblíbené knihy, ze kterých přečtou důležitou část a vysvětlí ji, diskuse

 

 

Nabídka pro 6. - 9. tř. ZŠ - ČTENÁŘSKÝ KLUB

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro Čtenářský klub - Rozečti se v knihovně pro 2. stupeň ZŠ. Jeho cílem je ukázat dětem čtení jako zábavu prostřednictvím metod kritického myšlení a čtení. lekce jsou zpracovány se zřetelem na RVP.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

TÉMATA:

Také ke stažení v PDF.

 

1. Řvi potichu, brácho

2. Kam zmizela Anna

3. Farma zvířat

4. Dopisy na konec světa

5. Anna a Anna

6. Pavel Čech a jeho svět

7. Nové knihy – březen

8. (Ne)obyčejný kluk

9. Práce s básní

10. Lekce naopak – čtenáři představí své oblíbené (neoblíbené) knihy - diskuse

 

 

Nabídka pro ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro školní družiny - Středeční odpolední setkávání s knihou.

Obsahem lekce bude střídání různých metod čtení - Insert, čtení s předvídáním, nalezená báseň, řízené čtení, poslední slovo.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem. Frekvence, čas setkávání je pouze na dohodě.

 

TÉMATA:

Také ke stažení v PDF.

 

Dobrodružství v příbězích

Fantasy a sci-fi příběhy

Pohádky v nás a kolem nás

Příběhy v bublinách

Píšeme si deníky?!

Zvířecí kamarádi v knížkách

Svět a já

Malujeme pohádku

Tvoříme pověsti

Svět kolem nás

Čtu si?!

 

                                                                                                                                                                                     Srpen 2018.