Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2019/2020

Nabízíme vám nový přehled vzdělávacích akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Délka trvání besedy je standardně 45 min. (není-li dohodnuto jinak). Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA s interaktivním využitím dokumentů knihovny.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem. V případě požadavku sestavíme program „na míru“.

 

Klíčové kompetence:                                      Vzdělávací oblasti:                                        Průřezová témata:

Komunikativní                                                  Člověk a jeho svět                                          Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                                       Člověk a společnost

K řešení problémů                                           Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                                               Umění a kultura

Občanské

 

Kontakty na lektora:

Bc. Martina Vroblová,  e-mail: knihovna@mufrenstat.czmartina.vroblova@mufrenstat.cz, tel.:  556 835 670, mob.: 727 878 486.

 

 

Nabídka pro 1. - 2. tř. ZŠ - ŠKOLA NARUBY

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro oblíbený program na podporu čtení ŠKOLA NARUBY. V tomto programu si s dětmi "vyměníme" role. Děti svými vstupy do čteného textu ovlivňují děj a zápletku, kterou nám autor nabídl, hodnotí nejen příběh, ale i přednášejícího.

 

Lekce jsou zpracovány se zřetelem na RVP, splňují současné požadavky na způsob vzdělávání. Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

TÉMATA:

 

1. seznámení s knihovnou, knížkou - Ptáček a lev

2. s knížkou - Příběhostroj

3. s knížkou - Nejzlejší zlokniha na světě

4. s knížkou - Brumla a Remcík - 1. díl

5. s knížkou - U všech čertů

6. s knížkou - Voskovky

7. nové knihy v knihovně

8. s knížkou - Brumla a Remcík - 2. díl

9. s knížkou - Gruffalo, Šedík a Bubi

10. setkání naopak – děti představí svou oblíbenou nebo neoblíbenou knížku, kterou přečetli

 

 

 

Nabídka pro 3. - 5. tř. ZŠ - ČTENÁŘSKÝ KLUB pro mladší

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro Čtenářský klub - Rozečti se v knihovně pro 1. stupeň ZŠ. Jeho cílem je ukázat dětem čtení jako hru pomocí některých metod kritického myšlení.

 

Lekce jsou zpracovány se zřetelem na RVP, splňují současné požadavky na způsob vzdělávání. Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

TÉMATA:

 
1. LITERÁRNĚVĚDNÁ TÉMATA:
 

Poznáváme pohádky, pověsti, bajky, legendy

Hrajeme si s komiksem

Pracujeme s texty a poezií - Blackout Poetry

Deníky, deníkové záznamy

2. PRÁCE S KNIHOU - METODY RWCT:
 

Příběhostroj

Voskovky

Nejzlejší zlokniha na světě

Pohádky o malé tlusté víle

Ňouma z áčka

Jak je ti, Filipe?

Nové knihy

Útěk

Zobáček mi namalujte červeně

Lekce naopak - poslední setkání v červnu: děti doporučí své přečtené knihy, ze kterých přečtou nejlepší úryvek, vysvětlí ho

 

 

Nabídka pro 6. - 9. tř. ZŠ - ČTENÁŘSKÝ KLUB pro starší

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro Čtenářský klub - Rozečti se v knihovně pro 2. stupeň ZŠ. Jeho cílem je ukázat dětem čtení jako zábavu prostřednictvím metod kritického myšlení a čtení.

 

Lekce jsou zpracovány se zřetelem na RVP, splňují současné požadavky na způsob vzdělávání. Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

TÉMATA:

 
1. LITERÁRNĚVĚDNÁ TÉMATA:
 

Pohádky, pověsti, bajky, legendy - jak je rozeznám?

Svět fantasy a sci-fi příběhů

Válka v literatuře, literatura ve válce

Co si odnesu z textu - literární batoh

Jak napsat referát

Orientace v knihovně

2. PRÁCE S KNIHOU:
 

Kam zmizela Anna

Pavel Čech a jeho svět

(Ne)obyčejný kluk

Farma zvířat

Řvi potichu, brácho

Anna a Anna

Nové knihy - březen

Pohádky o malé tlusté víle

Básně - Blackout Poetry

Setkání naopak - čtenáři představí své oblíbené (neoblíbené) knihy

 

 

Nabídka pro ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Nabízíme nový přehled lekcí pro školní družiny. Obsahem lekce bude střídání různých metod čtení - Insert, čtení s předvídáním, nalezená báseň, řízené čtení, poslední slovo.

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem. Frekvence, čas setkávání je pouze na dohodě.

 

TÉMATA:

 

Barvy v pohádkách

Bojíme se rádi?

Bubliny kolem nás - komiksy čteme i tvoříme

Vánoce v knížkách

Kamarádi v knížkách

Píšeme si deníky?

Nové knihy?

Pověsti vyprávíme i tvoříme

Popletené pohádky

Knížky jinak

                                                                                                                                                                                   Srpen 2019.