Nabídka pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2018/2019

Nabízíme vám nový přehled vzdělávacích akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě p. R. připravila pro MATEŘSKÉ ŠKOLY. Nabídka je sestavena tak, aby měly jednotlivé MŠ prostor pro pravidelné měsíční návštěvy naší knihovny.

 

Každá lekce obsahuje vždy jednotně tematicky laděné činnosti: čtení z pohádkové knihy a povídání s aktivním zapojením dětí (kontaktní - přerušované čtení), básničky, omalovánky a tvoření výrobku. Minimální délka besedy je 30 min. (popř. dle dohody).

 

Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA, v prostorách Městské knihovny ve Frenštátě p. R. Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem. V případě požadavku sestavíme program "na míru".

 

Klíčové kompetence:                            Vzdělávací oblasti:                               Průřezová témata:

Komunikativní                                        Člověk a jeho svět                                 Osobnostní a sociální výchova

Sociální a personální                             Člověk a společnost

K řešení problémů                                 Jazyk a jazyková komunikace

K učení                                                     Umění a kultura

 

Kontakty na lektora:

Bc. Martina Vroblová,  e-mail: knihovna@mufrenstat.cz, martina.vroblova@mufrenstat.cz, tel.:  556 835 670, kancelář: 727 878 486.

 

 

PROGRAM:

Také ke stažení v PDF.  

 

ZÁŘÍ - Zpátky ve školce a v knihovně

Povídání o létě, letních aktivitách, sportech, o přípravě do školky a o školce.

Knížka: Špaček Kamil

 

ŘÍJEN - Podzim už je zase s námi

Povídání o přicházejícím podzimu, o změně počasí, o oblékání, o zvířátkách.

Knížka: Jak spí zvířátka

 

LISTOPAD - Kouzla v pohádkách

Čarodějnic, strašidel ani čertů se nebojíme.

Knížka: Vítejte v pekle

 

PROSINEC - Vánoce v knížkách a v nás

Povídání o adventu, přípravě na Vánoce, zvyky a tradice.

Knížka: Pohádky a koledy

 

LEDEN - Když moje tělo stůně

Povídání o zdraví, úrazech, lécích a o těle.

Knížka: Jak krtek uzdravil myšku

 

ÚNOR - Masky, maškary, převleky

Povídání o masopustu - tradice, zvyky, pověsti.

Knížka: Včelí medvídci

 

BŘEZEN - Nové knihy

Povídání o nových knihách, o vzniku knihy.

Knížka: listování novými knihami, pohádka

 

DUBEN - Příroda a svět kolem nás

Povídání o ročních obdobích, počasí, přírodě, ochraně přírody, třídění odpadu.

Knížka: Pohádky o zvířátkách

 

KVĚTEN - Moji milí a já

Povídání o rodině, dětech, slušném chování.

Knížka: Draka je lepší pozdravit

 

ČERVEN - Cesta na prázdniny

Povídání o létě, letních sportech, cestování.

Knížka: Cestovatelské pohádky

 

Další témata:

Roční období

Vesmír

Sport

Večerníček

Neotesánek

 

                                                                                                                                                        Srpen 2018.