Nabídka pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019/2020

Nabízíme vám nový přehled vzdělávacích akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě p. R. připravila pro MATEŘSKÉ ŠKOLY. Nabídka je sestavena tak, aby měly jednotlivé MŠ prostor pro pravidelné měsíční návštěvy naší knihovny.

 

Každá lekce obsahuje vždy jednotně tematicky laděné činnosti: čtení z pohádkové knihy a povídání s aktivním zapojením dětí (kontaktní - přerušované čtení), básničky, omalovánky a tvoření výrobku.  Lekce jsou zpracovány se zřetelem na  RVP, splňují současné požadavky na způsob vzdělávání.

 

Minimální délka besedy je 30 min. (popř. dle dohody).

 

Všechny vzdělávací akce se konají ZDARMA, v prostorách Městské knihovny ve Frenštátě p. R. Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

V případě požadavku sestavíme program "na míru".

 

 

Kontakty na lektora:

Bc. Martina Vroblová,  e-mail: knihovna@mufrenstat.cz, martina.vroblova@mufrenstat.cz, tel.:  556 835 670, kancelář: 727 878 486.

 

 

PROGRAM: 

 

ZÁŘÍ - Vítejte v knihovně

Povídání o knihovně, o prožitých prázdinách, letních aktivitách, přípravě do školky.

 

ŘÍJEN - Začíná podzim

Povídání o změně ročního období, o počasí, o oblékání, o zvířátkách.

 

LISTOPAD - Zdraví v nás a kolem nás

Povídání o těle, o zdraví, úrazech, lécích a prevenci nemocí.

 

PROSINEC - Vánoční pohádky

Povídání a čtení vánočních pohádek, naše zvyky a tradice.

 

LEDEN - Sportujeme v zimě

Povídání o zimních sportech, sportovní pohádky.

 

ÚNOR - Masopustní a karnevalové těšení

Povídání o masopustu - tradice, zvyky, pověsti a pohádky.

 

BŘEZEN - Setkání s novými knížkami

Povídání o vzniku knihy, listování novými knihami.

 

DUBEN - Náš svět

Povídání o světě kolem nás, o ročních obdobích, počasí, přírodě, ochraně přírody, třídění odpadu.

 

KVĚTEN - Rodinné pohádky

Povídání o rodině, dětech, rodičích, slušném chování.

 

ČERVEN - Prázdninová dobrodružství - cestujeme s pohádkou Prázdniny s Oskarem

Povídání o cestování, dopravních prostředcích, o létě.

 

Další témata:

Roční období - pohádky a povídání o ročních období a významných dnech v roce

Vesmír - povídání a pohádky o vesmíru, o planetách

Sport - jak se sportuje v knížkách, povídání o různých sportech

Večerníček - Knižní podoba televizního Večerníčku

Neotesánek - slušné chování - co je to?

Mluvící zvířátka - o pohádkových zvířátkách, která s námi mluví

Co dělám každý den - o denních činnostech s Oskarem

Z pohádky do pohádky - známé i méně známé pohádky kolem nás

Strašidel se nebojíme - strach kolem nás a strašidla v knížkách

 

                                                                                                                                                        Srpen 2019.