Děti poprvé v knihovně

Můžu se stát čtenářem knihovny, když mi ještě nebylo 15? Ano. 

Stačí vyplnit přihlášku a s podpisem rodičů ji odevzdat v knihovně. Nejlépe, když dorazíte společně a přihlášku vyplníte v knihovně. 

 

PRVNÍ KROKY V KNIHOVNĚ

Co je potřeba k přihlášení do knihovny?

Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let po souhlasu a podpisu přihlášky zákonným zástupcem

 •     vyplněná přihláška podepsaná zákonným zástupcem, zavazující dodržování knihovního řádu
 •     peníze na zaplacení ročního registračního poplatku (pro děti do 15 let - 50 Kč)
 

Rodič nebo jiný zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bere na vědomí platné znění knihovního řádu. Ručí za včasné vrácení dokumentů, které si jeho dítě vypůjčí v knihovně a zavazuje se uhradit případné škody způsobené ztrátou nebo poškozením dokumentů.

 

Po přihlášení do knihovny můžete využívat veškeré služby knihovny.

 

Nevíte, kde najdete knížku, kterou si chcete vypůjčit? Nevadí, tady je malý návod a pokud budete i tak ztraceni, podívejte se na plánek v knihovně nebo se nás nebojte zeptat. 

 

Beletrii rozlišujeme podle věku. 

Knížky pro nejmenší děti do 9 let jsou na hřbetu označeny červeným štítkem.

Knížky pro děti dod 9 do 12 let mají zelenou barvu.

A knihy pro děti od 12 do 15 let nesou na svém hřbetu barvou modroou.

Všechny knihy jsou pak řazeny podle prvního písmene příjmení autora (pokud knihu napsalo více autorů nebo kniha nemá autora, pak podle prvního písmene z názvu).

 

Naučná literatura. Knihy o přírodě, autech nebo třeba vaření označujeme jako naučnou literaturu. Je označena číslem podle tématu, písmenem, které odpovídá prvnímu písmenu příjmení autora a barevným proužkem podle věku. Tabulku roztřídění knih podle tématu najdete u naučné literatury v odd. pro děti. 

 

Můžete využít i náš on-line katalog v knihovně. Pak se vám bude hodit znát zkratky písmen u knih:

M/I – beletrie pro děti do 9 let

M/II – beletrie pro děti 9-12 let

M/III – beletrie pro děti 12-15 let

M 641/I  – naučná literatura pro děti a mládež – číslo za písmenem M, označuje, do které tematické kategorie kniha patří; I, II nebo III označuje věkové zařazení

RF M/ - regionální výměnný fond  NJ v odd. pro děti

SKA M, SKB  M, SKC M  – kniha je ve skladu – obraťte se na obsluhu

 

SEDMERO MALÉHO ČTENÁŘE

 • Po přihlášení do knihovny dostanete čtenářský průkaz, který je potřeba předložit při každé návštěvě knihovny. Nezapomínejte na to.
 • Na dětskou průkazku lze půjčovat pouze knížky pro děti a mládež.
 • Knihy se mají vracet vždy v termínu – nejlépe ihned po přečtení.
 • Nestíháte číst? Před koncem výpůjční doby lze knížky prodloužit. Ale musíte nám dát vědět.
 • Zapomněli jste vrátit knihu nebo časopis? Naskočí zpozdné – 1 Kč/ den /1 výpůjčka.
 • Knížky nemají rády špínu ani psí zuby.
 • Nemusíte mít strach nahlásit ztrátu nebo poškození průkazu, knížky nebo hry. Vždy se dá vše vyřešit, jen musíte přijít.

 

Registrace prvňáčků zdarma

Pravidelně se zapojujeme do projektu Už jsem čtenář,  jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Na základě spolupráce se školou nabízíme pasování prvňáčků na čtenáře. Děti tak získají roční registraci do knihovny zdarma. O tom, zda tuto možnost nabízí i vaše škola, se dozvíte ve škole.

Obecně si škola sama vytvoří program. My poskytneme prostory, předáme přes školu přihlášky s krátkými pravidly o půjčování a dětem při pasování předáme průkazku čtenáře. Po splnění slibu si už malí čtenáři můžou domů odnést svou první knížku.

 

Nedostal se k vám výňatek výpůjčního řádu společně s přihláškou? Tady si jej můžete přečíst:

 1. Rodič nebo jiný zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bere na vědomí platné znění knihovního řádu. Ručí za včasné vrácení dokumentů, které si jeho dítě vypůjčí v knihovně a zavazuje se uhradit případné škody způsobené ztrátou nebo poškozením dokumentů.
 2. Výpůjční doba pro knihy a časopisy je 4 týdny
 3. Prodloužení knih a časopisů je možné 2x, vždy o 4 týdny – osobně, přes čtenářské konto, e-mailem, telefonicky. Ostatní typy dokumentů prodloužit nelze. 
 4. Upomínky za pozdní vrácení knih a časopisů – 1 Kč/ den / jedna výpůjčka
 5. celé znění knihovního řáduceníkslužbypravidla výpůjční doby a prodlužování