Naše weby zabodovaly!!

16.04.2014 10:14

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) patnáctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve dnech 17. 2. 2014 až 9. 3. 2014 zhodnotila odborná porota webové stránky 41 veřejných knihoven, které se do letošního ročníku přihlásily. V těchto dnech proběhlo veřejné vyhlášení o umístění jednotlivých knihoven.

V kategorii knihoven v obcích do 14 tisíc obyvatel získala Městská knihovna ve Frenštátě p. R. 3. místo s 230,5 body (za 1. místem měla ztrátu 22 bodů).

Hodnocení proběhlo ve dvou kolech. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základních znaků čtyř ze sedmi kritérií a vystavení on-line katalogu, prošly webové stránky 30 knihoven. Ve druhém kole byly hodnoceny tyto kritéria: kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, použití technologií Web 2.0 (blog, facebook, wiki, RSS apod.). Weby knihoven byly hodnoceny jako celek.  Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich.

Jak je vidět na tomto ocenění, Městská knihovna ve Frenštátě p. R. tento cíl splňuje. Svědčí o tom i vysoká návštěvnost webových stránek knihovny www.knihovnafrenstat.cz.