Vyhlášení Ceny Jiřího Marka a Ceny Havran 2018

11.01.2018 16:50

 

Česká sekce AIEP udílí tradiční prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po čtytřiadvacáté bude v roce 2018 udělena Cena Havran za nejlepší detektivní povídku roku, po třiadvacáté Cena Jiřího Marka za nejlepší knihu vydanou v uplynulém roce.

 

Cena Jiřího Marka

Do soutěže je možné přihlásit od jednoho autora maximálně dvě tištěné knihy detektivního nebo krimi žánru knižně poprvé vydané v roce 2017. Původním jazykem textu musí být čeština. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích. Za autora může knihu zaslat rovněž nakladatel. Ke knize je třeba připojit kontaktní údaje na autora (e-mail, případně poštovní adresa a telefon).

Uzávěrka soutěže je 28. února 2018.
 

Cena Havran

Do Ceny Havran může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek × 60 znaků, včetně mezer). Autoři by měli dodržet rozsah, delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či publikované v roce 2017. Porotci hodnotí povídky anonymně, je tedy třeba, aby autoři u povídky neuváděli své jméno a uvedli ho pouze v průvodním e-mailu, doplněném i o další kontaktní údaje (poštovní adresa a telefon).
 

Zasláním povídky autor uděluje svolení k publikování díla ve sborníku nejlepších detektivních povídek roku a/nebo v periodických publikacích Pražské vydavatelské společnosti.
 

Uzávěrka soutěže je 28. února 2018.

 

Plné znění podmínek.