Soutěž Všude dobře, doma nejlíp!

20.03.2017 08:50

 

Mikroregion Podralsko vyhlašuje literární soutěž na téma: Všude dobře, doma nejlíp. Patronkou soutěže za literární část je spisovatelka a nakladatelka Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.

Soutěž je určena pro všechny, kteří se literární tvorbou nezabývají profesionálně.

KATEGORIE:

1/ Žáci 1. stupně základních škol

2/ Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

3/ Všichni starší věku základní školní docházky

FORMA:

Libovolná próza (povídka, pohádka atd.)

ROZSAH:

Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně tři strany A4 ručního textu nebo 2 strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12, řádkování 1,5, program Word.

3. kategorie: Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5).

Zaslaná práce musí být původní, dosud nikde nepublikovaná. Každý autor může přihlásit pouze jednu svou práci.

TERMÍN:

Soutěž probíhá od 15. března – 30. dubna 2017.

DALŠÍ PODMÍNKY:

Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list, na kterém bude uvedeno:

·         Jméno a příjmení autora, rok narození

·         Název díla

·         Uvedení soutěžní kategorie

·         Uvedení počtu stran literární práce

·         Přesná adresa bydliště

·         Mailová adresa nebo telefon (u dětí do 15 let – kontakt na zákonného zástupce)

V případě, že za 1. a 2. kategorii bude odesílat soutěžní příspěvky subjekt nebo organizace, musí být průvodním listem doložena každá práce a jako adresáta je nutno vyplnit kontaktní údaje na organizaci.

Autoři prací dávají zasláním své práce svolení organizátorům soutěže s případným zveřejněním práce bez nároku na autorský honorář. Práce se po ukončení soutěže nevracejí. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ten příspěvek, který bude závadný svým obsahem či bude v rozporu se zdravým lidským úsudkem.

ODESLÁNÍ PRACÍ:

Mailem: na adresu jablonoviny@seznam.cz nebo knihovna@jvpmesto.cz Předmět: „Soutěž“.

Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí. Obálky s literární prací označte zřetelným nadpisem „SOUTĚŽ“.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí za účasti sponzorů soutěže vyhlášení vítězů. Vítězům budou předány věcné ceny a pro ně a další zájemce z řad soutěžích proběhne workshop s Mgr. Evou Koudelkovou Ph.D. o psaní.

 

Více soutěží zde.