Soutěž pro děti SKAUTSKÁ POŠTA

12.10.2018 13:40

 

Česká televize Déčko v září zahájila vysílání dětského, zábavně vzdělávacího seriálu o vzniku první republiky SKAUTSKÁ POŠTA. Společně se seriálem probíhá celorepubliková soutěž pro všechny dětské diváky, kteří si mohou vyzkoušet roli skautských doručovatelů. Málokdo totiž ví, že to byli právě skauti, kdo před 100 lety v nově vznikající republice pomáhali roznášet důležité poštovní zásilky a tajné depeše. Ty roznášeli pěšky, tramvají, na kolech nebo motocyklech.

 

Dětské oddělení naší knihovny bude v říjnu a listopadu sloužit všem účastníkům soutěže jako kontaktní místo k odevzdávání nalezených dopisů.

 

Už jste přihlásili vaše děti?

 

Více informací o soutěži na www.skautskaposta.cz