Soutěž - Je minulost stále živá?

09.01.2017 12:39

Památník Terezín vyhlásil další ročník soutěže pro žáky základních a středních škol.

Společným tématem literárních a výtvarných prací je letošní 70. výročí založení památníku, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Cílem akce je pobízet mladé lidi k zamyšlení nad minulostí. Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

 

Výtvarné a literární práce zasílejte do 18. dubna na adresu straka@pamatnik-terezin.cz. Více info zde.

 

Další souteže naleznete zde.