Putovní výstava Má vlast cestami proměn

08.03.2016 06:55
Ve spolupráci s Asociací Entente Florale CZ – Souznění, z. s. představujeme národní výstavu Má Vlast cestami proměn. Výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá k posílení osobního i národních sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. V naší knihovně jsme představili proměny Moravskoslezského a Zlínského kraje. 
Výstavu můžete navštívit v prostorách knihovny do 30. března 2016 a bude zpřístupněna v době provozu knihovny