ARABSKÁ ASTRONOMIE

25.09.2014 13:19

Posezení s odborníkem Mgr. Radkem Krausem, pracovníkem hvězdárny ve Valašském Meziříčí, se konalo dne 30. září v 17.30 hod. na ZUŠ. Účast na akci byla překvapivě vysoká, zaskočila i samotného lektora. Na konci přednášky se rozvinula i zajímavá odborná diskuze. Děkujeme všem účastníkům a sooučasně i přednášejícímu panu Krausovi.

 

 

Téma: Arabská astronomie

Přínos středověké arabské astronomie pro vývoj přírodních věd není tématem čistě vědecko-technickým, ale i filozofickým ve vztahu k historii vzdělanosti a kultuře. Jejím středobodem je poznání antické, perské a indické vzdělanosti, kterou následovně rozvinula do podoby tzv. islámské astronomie. Tvůrci této astronomie zdokonalili přístroje pro měření úhlů, sestavovali tabulky, kreslili hvězdné atlasy, zabývali se podstatou vesmíru a poznatky o vesmíru dokázali předat křesťanským učencům.

V čase a prostoru vzdálená středověká arabská astronomie je přítomna i v naší současnosti minimálně v pojmenování hvězd - Altair, Sadr, Deneb, Vega atd., ale také v termínech, které používáme - azimut, zenit, algebra apod.