Podporujeme akci THE RIGHT TO E-READ

24.04.2014 07:05

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Právo na e-čtení

 

Dvacátý třetí duben je Mezinárodním dnem knihy a autorských práv. Evropská knihovnická asociace EBLIDA se v této souvislosti obrací na Evropskou unii s výzvou:

 

„Za právo na elektronické čtení“

 

Dejte uživatelům knihoven právo na e-čtení – přijměte zákon o půjčování e-knih v knihovnách.

Právě v době, kdy by technický pokrok měl rozšiřovat přístup k bohatství lidského vědění, knihovnám je zabráněno kupovat či půjčovat e-knihy. To podkopává jejich schopnost poskytovat takřka 100 miliónům uživatelů v Evropě volný přístup k lidskému vědění. Nastoluje to rovněž otázky o demokracii, studiu, výzkumu a aktivního zapojení všech občanů ve společnosti znalostí.

Proto 65 tisíc knihoven a jejich 100 milionů uživatelů vyzývají EU, aby přijala jasné autorské právo, jež umožní také v 21. století knihovnám plnit jejich poslání poskytovat všem občanům EU přístup k bohatství lidského vědění, ať již přímo v knihovně, nebo mimo ni, on-line.

 

Konkrétně chceme:

  • poskytovat našim knihovním uživatelům nejnovější e-knihy stejně, jako to děláme s tištěnými knihami
  • kupovat e-knihy za spravedlivé ceny a za přiměřených podmínek

Více informací

 

I vy můžete hlasovat.