PAMĚTI LÍPY - výstava prací žáků ZŠ Tyršova

09.04.2019 12:56

 

Městská knihovna srdečně zve na výstavu prací žáků ZŠ Tyršova PAMĚTI LÍPY.

 

Podle dostupných materiálů (školních kronik, novinových a časopisových článků, dobových fotografií a Hlasů muzea ve Frenštátě) převyprávěli žáci ZŠ Tyršova historii Frenštátu očima stodvacetileté lípy u kašny na náměstí. Výsledkem je 9 knížek velikosti A5, které jsou vystaveny v knihovně k nahlédnutí.

 

Všichni autoři vycházeli ze stejných materiálů, přesto je každé povídání jiné. Přijďte se podívat a sdělte autorům, jak se jim příběhy povedly.

 

Výstava je dostupná do konce dubna, během provozní doby knihovny.