Ohlédnutí za posledními měsíci v knihovně

02.12.2015 07:29

Poslední měsíce byly ve znamení změn. Spustili jsme nový knihovní systém Koha. Ten přinesl různé změny týkající se především upomínek a nového katalogu VuFind. Současně nám umožnil zprovoznit úplnou novinku, a to půjčování e-knih. 

V současné době jsou již plně funkční všechny funkce, na které jste byli zvyklí. 

Pro vaši lepší orientaci si dovolujeme shrnout (vytáhnout z Knihovního řádu) nejdůležitejší informace, které jsou pro vás důležité, včetně novinek a změn. 

 

PŮJČOVNÍ DOBA

 • Knihy, brožury a časopisy se půjčují stejně jako v minulosti na 4 týdny s možností prodloužení. Toto není novinka. Čtenáři nad 60 let a ZTP a ZTP-P mají možnost si knihy a časopisy vypůjčit na 6 týdnů. 
 • Tematické kufříky, společenské hry, kouzelné čtení a audioknihy se půjčují na 4 týdny bez možnosti prodloužení. Platí pro všechny čtenářské kategorie. 
 • Čtečka e-knih se půjčuje na 14 dní bez možnosti prodloužení. Platí pro všechny čtenářské kategorie. 
 • Nová služba - E-knihy jsou po stáhnutí přístupné 21 dní a jejich prodloužení není možné. Platí pro všechny čtenářské kategorie. Více informací k e-knihám zde.
 

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK

Knihy, brožury a časopisy je možné prodloužit celkem 2x, vždy o 4 týdny (celkem tedy o 8 týdnů). Platí i pro čtenáře nad 60 let a ZTP a ZTP-P a děti.

Prodloužit výpůjčky můžete při vaší návštěvě v knihovně (výpůjčky, které vám zůstaly doma se vám automaticky neprodlouží, prodloužení je potřeba nahlásit obsluze u pultu, telefonicky, e-mailem nebo lze prodloužit přes čtenářské konto).

 

MOŽNOSTI, KDY NENÍ MOŽNÉ VYPŮJČIT SI DALŠÍ DOKUMENTY ČI PRODLOUŽIT JIŽ PŮJČENÉ

 • není obnoven roční registrační poplatek
 • nejsou vráceny dokumenty, které překročily výpůjční dobu včetně doby prodloužení
 • nelze prodloužit dokumenty, pokud na ně čeká jiný čtenář (jsou rezervovány jiným čtenářem)
 • jiné přestupky proti výpůjčnímu řádu
 

UPOMÍNKY

Důležitá změna, POZOR! Mění se poplatky za včas nevrácené dokumenty. 

Poplatek za prodlení se nebude vztahovat na všechny vypůjčené dokumenty, jak tomu bylo doposud. Vztahuje se pouze na jednotlivé položky (jednotlivé knihy), které překročily výpůjční dobu. Je žádoucí, aby si čtenář hlídal dokumenty, které má doma nejdéle. Výhodou je však cena. Nově se účtuje 1 Kč/den/dokument. 

Výjimkou jsou audioknihy, společenské hry, tematické kufříky, kouzelné čtení a čtečka e-knih - tam zůstává poplatek za upomínku stejný - 10 Kč/den.

 

REZERVACE

Nabízíme novou službu - rezervujte si dokument, který je k dispozici v knihovně. My vám jej odložíme. Vyzvednout je potřeba do 7 dnů, kdy na vás po tuto dobu bude čekat. 

Stávající služba - rezervace dokumentu, který má půjčený jiný čtenář - se nemění. Vrátí-li se dokument, je odložen a čeká na vás max. 7 dnů. 

V obou případech zašleme čtenáři e-mailem zdarma oznámení, že je zamluvený dokument k dispozici. V případě zaslání poštou bude dokument rezervován 14 dní za poplatek 15 Kč.

Při zadání rezervace musí čtenář sdělit, jakým způsobem chce oznámení zaslat (e-mailem, poštou).

 

ZASÍLÁNÍ OZNAMOVACÍCH ZPRÁV

V případě, že jste nám sdělili váš e-mail, budeme vám zasílat následující oznámení:

 • přehled vrácených výpůjček     novinka
 • přehled půjčených výpůjček     novinka
 • oznámení o čekající rezervaci
 • předupomínky a upomínky
 • upozornění v poslední den vrácení        novinka

Pokud si zasílání přehledu vrácených a půjčených výpůjček nepřejete, můžete si je zrušit při návštěvě v knihovně či e-mailem.

 

KATALOG VUFIND

Katalog VuFind umožňuje uživatelům vyhledávat knihy, časopisy, e-knihy, audioknihy, společenské hry, tematické kufříky a novinky. 

Vyhledávat můžete v autorech, názvech, tématu nebo ve všech kategoriích.

Výsledky vyhledávání si můžete upřesnit podle média (typu dokumentu), jazyka, autora, data vydání, umístění v knihovně (dospělé, dětské).

Vámi nastavené filtry zůstávají aktivní během celé přístupu pro všechna vyhledávání, a to až do doby, kdy jej odstraníte nebo zvolíte jiné omezení výsledků dotazu. Funkci ponechání současných filtrů pro další vyhledávání lze na stránce výsledků kdykoli deaktivovat. 

 

ČTENÁŘSKÉ KONTO

Po přihlášení do katalogu se dostanete do svého čtenářského konta, které nabízí:

 • on-line přehled vašich výpůjček s datem vrácení
 • možnost prodloužení výpůjček (pokud dokument nežádá další čtenář nebo nepřekročí výpůjční dobu)
 • aktuální stav vašich rezervací
 • možnost rezervovat si dokumenty (návod na rezervaci zde)
 • možnost půjčit si e-knihu (více informací zde)
Pro přihlášení je nutné heslo, které lze zřídit pouze při návštěvě v knihovně. 

 

Protože je systém, katalog, potažmo přihlášení do konta ve zkušebním režimu, je možné, že ne všechny funkce budou ihned k dispozici (například nastavení hesla je možné pouze v knihovně).  

Tímto se omlouváme a prosíme o shovívavost a zpětné reakce. Na odstranění všech chyb se neustále pracuje.

Vaše knihovna